helsesektor
helsesektor

Tiltak mot midlertidige ansettelser

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for arbeidsgivere til å drøfte bruken av midlertidige ansatte for å reduserer ulovlige arbeidsforhold. Forslaget blir nå sendt på høring

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Arbeidsgivere må sammen med de tillitsvalgte regelmessig sette bruken av midlertidige ansettelser på dagsorden.

- Regjeringen vil øke arbeidsgivernes kunnskap rundt bruken av midlertidige ansatte. Vi ønsker videre å understreke at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Vil ha slutt på unødig bruk av "ringevikarene"

Departementet vil i samarbeid med partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet lage informasjonsmateriell til arbeidslivet om midlertidig ansettelse. Arbeidstilsynet vil generelt ha økt fokus på dette problemet, og sikre at det foreligger skriftlige arbeidsavtaler.

Bakgrunnen for tiltakene er til dels debatten i fjor sommer om de såkalte "ringevikarene".

Vanlig i flere bransjer

Bruk av "ringevikarer" eller "tilkallingshjelp" er utbredt i flere bransjer og sektorer i arbeidslivet, særlig utbredt er det innen hotell- og restaurantbransjen og i helse- og omsorgssektoren.

Det vanligste er at ringevikarerne blir tilkalt ved behov for å ivareta arbeistopper eller fravær, men de har ikke krav på arbeid utover dette.

Dersom vilkårene for midlertidige ansettelser er til stedet, vil det være lov å bruke "ringevikarer". Men et permanent behov for arbeidskraft kan i følge rettspraksis ikke løses ved bruk av midlertidige ansettelser.

- "Ringevikarene" vil dermed ha vanskeligheter med å vite om de har arbeid eller inntekt på forhånd. De vil også ha problemer med å opparbeide seg trygderettigheter, blant annet sykepenger. Tiltakene vil øke fokuset i virksomhetene på bruken av "ringevikarer" og medvirke til at forholdene blir ryddigere, sier statsråden.

Powered by Labrador CMS