(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Sterkeste optimisme for arbeidsmarkedet på fire år

Norske arbeidsgivere forventer økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Vi har ikke sett så mye optimisme hos arbeidsgivere på fire år. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i hele Norge, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Publisert

Det sesongjusterte nettotallet for antall arbeidsgivere som planlegger oppbemanning i neste kvartal, er opp 6 prosent, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.

Sammenlignet med forventningene fra samme kvartal i 2016 har ansettelsesforventningen steget i seks av ni observerte sektorer og fem regioner.

– Utviklingen vi ser for 2017 sammenlignet med 2016 samsvarer godt med den forventede utviklingen i arbeidsmarkedet, sier Brath.

Størst vekst i Nord-Norge

Nå går det mot lysere tider også på arbeidsmarkedet i Nord-Norge. Med en netto forventet bemanningsøkning på 11 prosent, er dette den mest optimistiske landsdelen i Norge. Nord-Norge har ikke hatt tilsvarende forventninger siden 2011. Det store taktskiftet i forventning kommer etter et snitt på 0 prosent for 2016, og en netto forventet bemanningsøkning på 2 prosent i forrige kvartal.

– Etter et tregt 2016 signaliserer arbeidsgiverne i nord nå en gryende optimisme. Økt aktivitet i havbruk, reiseliv og teknologi gir utslag i en boom i regionens sysselsettingsforventninger, sier Brath.

Arbeidsgivere på Østlandet og Sør-Vestlandet har også sterke prognoser for det kommende kvartalet. Forventningene på Østlandet har nå økt tre kvartaler på rad og tallet for netto forventet bemanningsøkning ender på 7 prosent, som er det høyeste nivået på tre år. Sør-Vestlandet melder inn nok et sterkt kvartal, med og ender på 8 prosent.

Høy aktivitet hos små bedrifter

Et stort bidrag til neste kvartals ansettelsesvekst kommer fra små bedrifter. Selskaper med mellom 50 og 99 ansatte forventer enn netto forventet bemanningsøkning på 13 % i kommende kvartal. Mikro- og mellomstore arbeidsgivere har mer forsiktige bemanningsplaner, med og ender på henholdsvis 5 % og 4 % vekst. Store bedrifter, med mer enn 250 ansatte, forventer derimot å stå på stedet hvil i kommende kvartal.

– Etter at de store bedriftene økte bemanningen i forrige kvartal, forventer vi at de små og mellomstore nå vil følge etter. Små og mellomstore bedrifter utgjør det store flertallet av arbeidsgivere i Norge, noe som betyr at disse tallene sannsynligvis betyr bedre og flere muligheter for jobbsøkere over hele landet, sier Brath.

Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsøkning 13 %. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsøkning på 9 %. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på -3 %. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.

Powered by Labrador CMS