(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

4 av 10 bedrifter har bare menn i arbeid

ARBEIDSLIV: Tall fra SSB viser at 45 prosent av alle foretak hadde både kvinner og menn ansatt per 1. januar 2015. I 38 prosent av foretakene var det kun menn i arbeid, mens 17 prosent av foretakene kun hadde kvinnelige medarbeidere.

Publisert

Kjønnssammensetningen varierer fra næring til næring. Det er transport og lagring, og bygg og anleggsbransjen som er dominert av menn. I 63 prosent av disse virksomhetene var det kun menn i arbeid.

Kvinnene dominerer innen annen tjenesteyting og helse- og sosialtjenester, med henholdsvis 60 og 44 prosent.

Tallene viser videre at det er i de små selskapene vi ser en kjønnsdeling. Nesten halvparten av bedriftene hadde medarbeidere der høyeste utdanning var fra grunn- eller videregående skole.

Les mer om tallene her.

Powered by Labrador CMS