Kvinnelige skuespillere er særlig utsatt. Undersøkelsen viste også at den seksuelle trakasseringen i hovedsak kom fra kolleger og ledere i bransjen.(Ill.foto: Colourbox)
Kvinnelige skuespillere er særlig utsatt. Undersøkelsen viste også at den seksuelle trakasseringen i hovedsak kom fra kolleger og ledere i bransjen.(Ill.foto: Colourbox)

Seksuell trakassering fem ganger så vanlig på teatrene

ARBEIDSLIV: Seksuell trakassering er mer utbredt blant skuespillere enn ellers i arbeidslivet, viser en ny studie. Forskerne bak peker på tre årsaker skriver forskning.no på sine nettsider.

Publisert

Mer enn én av 20 skuespillere i norske teatre har opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste halvåret. Seksuell trakassering er dermed nesten fem ganger mer utbredt blant skuespillere enn i arbeidslivet generelt, der tilsvarende tall er litt over en prosent.

Det viser en undersøkelse professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI og forsker Bård Kleppe ved Telemarksforskning gjennomførte blant medlemmene i Norsk Skuespillerforbund i 2010.

Intime relasjoner
I arbeidet med en teaterforestilling må skuespillere arbeide intimt, nært og kroppslig med sine kolleger. De iscenesetter intime relasjoner og må gjøre dem mest mulig troverdig for publikum. Erotikk er en viktig del av arbeidet, noe som kan gjøre det vanskelig å sette grenser, mener forskerne.

På spørsmål om spesifikke hendelser som kan defineres som trakassering blir svaret klarere. Hele 45 prosent av skuespillerne rapporterte at de har blitt utsatt for en eller flere handlinger som defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det siste halvåret.

Da Kleppe og Røyseng intervjuet skuespillerne fant de tre risikofaktorer som skaper grobunn for seksuell trakassering:
1) Den spesielle måten skuespillere jobber på i teateret
2) Måten teateret rekrutterer nye skuespillere på
3) Teatrets særegne verdier

Få rapporterer om seksuell trakassering
Utover det melder forskerne om at det er uformelle rekrutteringsprosesser i teatrene, og at det derfor er viktig å ha et godt nettverk og et godt forhold til teatersjefer og regissører.

– Mange synes å være villig til å gå langt for å skaffe seg roller, antyder Røyseng ovenfor forskning.no.

Det er nettopp fordi skuespillerne setter kunsten så høyt, og ikke ønsker å være vanskelige, at de også sjelden rapporterer om seksuell trakassering til ledere, fagforeningsrepresentanter eller HMS-ansvarlige, viser undersøkelsen.

Resultatene er nylig offentliggjort i en forskningsartikkel i tidsskriftet The Journal of Arts Management, Law, and Society.

Les hele saken på forskning.no.

Powered by Labrador CMS