(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Fleksibilitet står høyt i kurs

Hele 47 prosent av norske arbeidstakere sier at fleksibilitet er avgjørende når de tar karrierevalg, viser en ny undersøkelse fra ManpowerGroup. For både nyansatte og erfarne ansatte står fleksibilitet høyere i kurs enn både lønn og muligheter for forfremmelse.

Publisert

Bedriftene som legger til rette for fleksibilitet på arbeidsplassen, stiller sterkere i kampen om de beste hodene. Det bør få praktisk betydning for hvordan bedriftene er innordnet.

– Vi er på vei mot et arbeidsliv hvor fleksibilitet er helt nødvendig. Både unge og erfarne arbeidstakere etterspør fleksible arbeidstider og muligheten til å jobbe hjemmefra ved behov. Vi kan ikke lenger vurdere ansatte ut fra antall timer de er på kontoret, og må innrette organisasjonene våre deretter, sier Trygve Solem, administrerende direktør i Experis Norge.

Her er våre seks tips til hvordan din bedrift kan lykkes med fleksibilitet:

1. Styr etter milepæler og deadlines, ikke etter antall arbeidede timer

Hvis de ansatte virkelig skal oppleve at fleksibilitet er et gode på arbeidsplassen, er det viktig at de individuelle målesystemene på arbeidsplassen er tilpasset en fleksibel arbeidsdag. Det betyr at ansatte må måles etter leveranse til fastsatte milepæler og deadlines, ikke etter antall arbeidede timer. Da kan de ansatte selv disponere arbeidstiden frem til leveringsfristen uten at det går ut over evalueringen.

2. Gjør fleksibilitet akseptert i bedriftskulturen

Så lenge nyansatte opplever at veteranene i bedriften kommenterer hvor mye, eller lite, folk i bedriften er på kontoret, vil ikke fleksibilitet virke som et gode. Denne holdningsendringen kan være krevende. Ved å oppfordre ansatte til å ha fritidsaktiviteter og leve balanserte liv, vil dere ta bedriftskulturen i riktig retning. Vis at dere satser på talenter, selv om de er småbarnsforeldre eller av andre årsaker flekser på arbeidstiden eller ønsker å jobbe hjemmefra noen dager i uken. Når andre ser at det fungerer, vil de også føle at fleksibilitet blir ivaretatt på arbeidsplassen.

3. Ta ett steg av gangen

Hvis bedriften deres ikke har erfaring med mye fleksibilitet er det viktig å ikke gjøre alle endringene over natten. Involver de ansatte i diskusjoner om hvordan arbeidsplassen deres kan legge mer til rette for fleksibilitet. Kanskje kan dere redusere kjernetiden på kontoret, eller bestemme faste dager i uken hvor det er mulig for ansatte å jobbe hjemmefra. Ved å involvere de ansatte i diskusjonen kan dere være sikre på at tiltakene faktisk vil være til nytte.

4. Benytt teknologi til å samarbeide bedre

Ekspertene spår at virtuell teknologi en dag vil gjøre kontorer overflødige, men det finnes allerede mye teknologi som gjør det mulig å samarbeide over store geografiske avstander. Timeregistreringsverktøy, prosjektstyringsverktøy, skyløsninger og andre samarbeidsplattformer gjør det mulig å arbeide effektivt fra flere lokasjoner samtidig. Det finnes også systemer som automatisk registrerer timebruk, slik at du kan få oversikt over fakturerbare timer selv om de ansatte jobber hjemmefra.

5. Vurder fellesansettelser med andre selskaper

Hvis de beste hodene ikke ønsker eller behøver å jobbe fulltid i deres bedrift, kan dere vurdere å inngå i samarbeid med andre virksomheter. To eller flere selskaper kan dele på stillingsbrøken til den ansatte. Det kan særlig være nyttig hvis bedriften deres har store sesongvariasjoner i arbeidsbelastningen. Ved å samarbeide med et annet selskap hvor sesongvariasjonene svinger motsatt vei, kan dere spare kostnader og redusere risiko ved å dele på stillingsbrøken til deltidsansatte.

6. Utvid søkehorisonten

Ved å tilby fleksibilitet kan bedriften din bli aktuell for nye grupper arbeidstakere, som av ulike årsaker ikke ønsker tradisjonelt fulltidsarbeid. Studenter, pensjonister eller personer med nedsatt arbeidsevne er eksempler på grupper som kan være interessert i å jobbe under fleksible arbeidsforhold. Ved å utvide horisonten til å omfatte kandidatgrupper som er interessert i økt fleksibilitet, kan dere både få økt tilgang på kandidater og øke mangfoldet på arbeidsplassen.

Powered by Labrador CMS