FO-leder Mimmi Kvisvik organiserer de mest voldsutsatte i yrkeslivet, og er glad arbeidsgivers ansvar spesifiseres bedre. - Dette er en seier for FO, som har jobbet for dette lenge, sier hun.
FO-leder Mimmi Kvisvik organiserer de mest voldsutsatte i yrkeslivet, og er glad arbeidsgivers ansvar spesifiseres bedre. - Dette er en seier for FO, som har jobbet for dette lenge, sier hun.

Bedre vern mot vold og trusler i arbeidslivet

Regjeringen har vedtatt nye regler som forplikter arbeidsgiver til å bedre sikre og følge opp ansatte som utsettes for vold og trusler om vold. – Dette har vi kjempet for lenge, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Publisert

FO organiserer vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer som er mest utsatte for vold og trusler om vold i yrkeslivet. Fire av ti av disse har opplevd vold eller trusler det siste året, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Mellom 2011 og 2014 var det en fordobling i antall personer som var meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben (Arbeidstilsynet 2016).

De som oftest opplever vold og trusler er de som jobber i helse og sosial og i offentlig administrasjon. Blant disse er det spesielt ansatte som jobber i barnevernet og i tjenester til utviklingshemmede som utsettes for vold og trusler om vold. Mens seks av ti i disse tjenestene utsettes, opplever i gjennomsnitt kun en av ti yrkesaktive dette.

- Det er viktig å ta trusler og vold i arbeidslivet på alvor. Arbeidsmiljøloven har hele tiden pålagt arbeidsgiver å tilrettelegge for et trygt arbeidsmiljø, men kravene har vært for lite spesifiserte. FO har derfor anbefalt at de nye forskriftene skulle inneholde risikovurdering, forebygging og oppfølging av voldsutsatte. Det er derfor gledelig at de fleste av våre forslag er tatt hensyn til, og at en årelang kamp har båret frukter, sier en fornøyd Mimmi Kvisvik.

De nye forskriftene stiller blant annet følgende krav:

 • Virksomhetene må kartlegge risikoen for at arbeidstakerne utsettes for vold eller trusler. Det skal særlig tas hensyn til:

  - arbeidets organisering og tilrettelegging,
  - hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trusler
  - alenearbeid,
  - arbeidstidens plassering og organisering,
  - bemanning,
  - kompetanse,
  - utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
  - effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

 • Arbeidstakerne må få opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.
 • Arbeidstakerne og tillitsvalgte må få nødvendig informasjon om rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
 • Virksomhetene må gjennomføre nødvendige tiltak og følger opp ansatte som utsettes på en god måte i etterkant.

  De nye forskriftene trer i kraft 1. januar 2017.

  Les de nye forskriftene her.

(NTB)

Powered by Labrador CMS