Bak fra venstre: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad. Foran fra venstre: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Union, Silje Naustvik.
Bak fra venstre: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Hans-Erik Skjæggerud, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Nina Melsom og nestleder i Landsorganisasjonen i Norge Steinar Krogstad. Foran fra venstre: Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Gunn Karin Gjul, konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Haslund Mellbye, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, statsråd, Marte Mjøs Persen, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og 1. nestleder i Union, Silje Naustvik.

Nå er IA-avtalen forlenget

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om å forlenge avtalen med to år.

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått i 2001, og har siden den gangen blitt revidert flere ganger av partene i arbeidslivet. Avtalen ble sist reforhandlet i 2018.

Da ble det gjort flere prinsipielle endringer. Tiltakene ble blant annet gjort tilgjengelige for hele næringslivet, og det ble iverksatt en rekke bransjerettede tiltak.

- Siden forrige avtalen trådde i kraft i 2019 har norsk arbeidsliv måttet håndtere en pandemi og til tider høy arbeidsledighet. Det har både forsinket oppstart av flere IA-tiltak, men også evalueringen av dem, sier Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke.

Virke er derfor glad for at regjeringen og de øvrige partene i arbeidslivet nå er enige om å forlenge dagens avtale med to år.

- For Virke er det viktig at vi finner frem til tiltak som treffer og gir resultater. De må derfor være kunnskapsbasert, og bygge på en grundig og ærlig evaluering. Vi har per i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om effekten av omlegging i 2018. Derfor ønsker Virke å la dagens IA avtale fungerer i to nye år, sier Mellbye.

Sammen med enighet om forlengelsen av avtalen har partene kommet frem til at det kan være behov for å justere enkelte av tiltakene, men også se hvordan en kan jobbe bedre med inkludering.

- Virke er opptatt av at IA-tiltakene må innrettes slik at de er enkle for virksomhetene å bruke, men og at de treffer godt. Vi ser at det er rom for forbedring i flere av tiltakene. Derfor støttet vi også at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på mulige tiltak for å forsterke og revitalisere det lokal IA-arbeide, avslutter Mellbye.

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS