Økte strømutgifter som skattefri gave?

Strømutgiftene er historisk høye for tiden. Med økt bruk av hjemmekontor vil forbruket i hjemmene øke. Kan arbeidsgiver dekke ansattes strømutgifter som gave?

Når kontoransatte nå igjen blir sendt på hjemmekontor, vil det føre til at arbeidstakerne får økte strømutgifter. Dette kan være snakk om vesentlige beløp, med tanke på de ekstraordinært høye strømprisene for tiden.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson tok i NRK nylig til orde for å endre arbeidsmiljøloven for å sikre ansatte på hjemmekontor dekning av ekstrautgifter til strøm.

– Slik det er i dag har ikke arbeidstakere krav på å få dekket ekstra strømutgifter på hjemmekontoret, selv om de blir pålagt å jobbe hjemmefra. Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgivere frivillig velger å dekke slike utgifter, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Skatt på dekning

Dersom arbeidsgiver velger dekke strømutgiftene, minner Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad om at dette er skattepliktig.

– Dersom arbeidsgiver velger å betale hele eller deler av strømregningen for ansatte, vil det være ytelse som det skal trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift av, sier Elvestad.

Kan benytte gavereglene

Et mulig smutthull er imidlertid de nye gavereglene, som fra 2021 er langt mer fleksible enn tidligere.

– Fra i år er den årlige beløpsgrensen for gaver til ansatte økt fra 2000 kroner til 5000 kroner per ansatt. Samtidig er kravet om at alle ansatte skal få samme gave for at den skal være skattefri fjernet. Det åpner en mulighet for at arbeidsgivere som ikke har «brukt opp» gavegrensen kan gi bort strøm til ansatte skattefritt, og også at det skilles mellom de som sitter på hjemmekontor og de som ikke gjør det, sier Øivind Elvestad i Simployer.

Skal ikke innrapporteres på a-meldingen

Elvestad bruker som eksempel en ansatt som tidligere i år har fått skattefrie gaver for 2300 kroner. Da kan arbeidsgiver refundere inntil 2700 kroner i strømkostnader som skattefri gave.

– Slik skattefri gave skal ikke arbeidsgiver trekke skatt av. Arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres på a-meldingen, sier Elvestad.

Koster penger for arbeidsgiver

Ulempen er at slik refusjon av strømutgifter koster arbeidsgiver penger. Som Simployer tidligere har omtalt, er det med det nye gaveregelverket nå også mulig å gi bort gaver som arbeidsgiver uansett ville hatt utgifter til.

– Det kan for eksempel være personalforsikringer, som arbeidsgiver har valgt å gi arbeidstakerne helt uavhengig av gavereglene. Slike forsikringer har arbeidsgiver kostnader til uansett, og dersom arbeidsgiver da velger å gi slik personalforsikring som skattefri gave, koster ikke dette arbeidsgiver noe ekstra. De vil snarere spare arbeidsgiveravgift, samtidig som den ansatte sparer skatt, sier Elvestad i Simployer.

(Simployer)

Powered by Labrador CMS