Koronautbruddet har digitalisert norske virksomheter i rekordfart.

Ny undersøkelse: Mer modne for digitalisering enn vi trodde

På tross av – eller på grunn av – koronakrisen og utfordrende tider har villigheten til å investere i nye digitale løsninger blitt skyhøy i både offentlig og privat sektor.

– Mange virksomheter var mer modne for digitalisering enn de selv trodde, sier sjef i IT-selskapet Computas.

Siden koronautbruddet i mars har svært mange norske virksomheter digitalisert seg i rekordfart. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas viser at så mange som 8 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19. Tiltak som en stor andel av virksomhetene har gjennomført er utrulling av samhandlingsløsninger for egne ansatte (51%), utvikling av nye løsninger og tjenester (47%), og opplæring av ansatte i bruk av ny teknologi og digitale verktøy (36%).

– Mange har fått et betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Vi har selv hatt en spennende reise med flere av våre kunder i denne perioden. Det har vært imponerende å se den transformasjonen mange har vært igjennom på svært kort tid, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Halvparten skal øke teknologiinvesteringen

På tross av store investeringer som allerede er gjort og en turbulent økonomi, ser det ut til at viljen er skyhøy for flere teknologiinvesteringer i både offentlig og privat sektor. I samme undersøkelse svarer nemlig mer enn annenhver bedrifts- og organisasjonsleder at de har planer om å øke investeringen i ny teknologi i løpet av de neste 12 månedene. Rett under halvparten av disse skal øke investeringene sine som en direkte konsekvens av koronaviruset.

– Det er gledelig å se at investeringsviljen i digitalisering ikke bare opprettholdes, men faktisk har økt, og ser ut til å fortsette å øke til tross for økonomisk usikre tider. Det viser at erfaringen mange virksomheter har gjort med nye digitale løsninger, har vært en positiv opplevelse. Investering i digitalisering er dessuten verdiskapende og fremtidsrettet, sier Eilertsen.

Nye behov hos ansatte og i markedet

Av virksomhetene som skal øke teknologiinvesteringene sine som følge av Covid-19, svarer nesten halvparten at årsaken er at de må tilpasse seg nye behov hos egne ansatte, mens hver tredje virksomhet i samme kategori svarer at det er for å tilpasse kjernevirksomheten til nye behov i markedet.

– Det er nok mange virksomheter som er mer modne for digitalisering enn de selv har trodd. Endel tiltak har blitt iverksatt umiddelbart som følge av Covid-19. Men pandemien har endret samfunnet i så stor grad at virksomhetene er nødt til å tilpasse seg nye behov og forventninger hos kunder og brukere. Vår ambisjon er å fortsette å støtte norske virksomheter i både offentlig og privat sektor videre i digitaliseringen med fokus på samfunnsnytte og verdiskapning, avslutter Eilertsen.

(Computas/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS