Konsernsjef Kim Robert Lisø og direktør for kommunikasjon og bærekraft Guro Steine i GK Gruppen presenterer konsernets første ESG-rapport.

GK Gruppen lanserer sin første ESG-rapport

GK Gruppen tar 30 ESG-indikatorer inn som sentrale måleparametere for sin virksomhetsstyring og har gjort veien mot et enda mer bærekraftig selskap som sin hovedstrategi.

Bærekraft er helt sentralt i GKs nye konsernstrategi og visjon om å være et klimaforbilde. Det familieeide selskapet har hatt langsiktighet og miljøfokus i sin ryggrad helt fra etableringen i 1964, men tar nå helt bevisste og strategiske valg for å sikre at selskapet bidrar i den store dugnaden som er nødvendig for å nå Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

- Vi ønsker å vise at vi tar bærekraft på alvor og for å sikre at vårt arbeid mot bærekraftsmålene faktisk blir en integrert del av drift og styring, velger vi å kartlegge og rapportere på en rekke indikatorer knyttet til miljø, samfunnsansvar og viskomhetsstyring (ESG). De samme indikatorene skal være KPI-er for vår generelle strategioppfølging og måling i GK, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen.

Frivillig rapportering

GK Gruppen er ikke lovpålagt å utarbeide en bærekraftsrapport eller rapportere i tråd med et ESG-rammeverk, men som medlem av UN Global Compact, FNs nettverk for et bærekraftig næringsliv, har selskapet forpliktet seg til å følge FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og rapportere på det årlig.

GK har valgt å benytte Nasdaqs ESG-guide som rammeverk for rapporteringen. Dette består av totalt 30 indikatorer om alt fra klimagassutslipp, kvinneandel og HMS-statistikk til styringsdokumenter og kvalitetssikring. Rapportering for mange disse ESG-indikatorene krever betydelig datainnsamling og beregning av effekter og i GK har mange deler av organisasjon vært engasjert for å kartlegge og fremskaffe nødvendig data og informasjon.

Gir tydelige og kvantitative målsettinger

- Arbeidet med rapporteringen har avdekket at vi på noen områder ikke har godt nok datagrunnlag, både på grunn av systemer og rutiner, men også fordi vi har virksomhet i tre ulike land. Denne innsikten bruker vi nå helt konkret når vi f. eks. skal definere ny IT-arkitektur eller vurdere nye systemer og løsninger, slik at vi sikrer at vi fremover får et godt nok datagrunnlag for å kunne vurdere om vi beveger oss i riktig retning mot vårt målbilde, sier Lisø.

Årets ESG-rapport har gjort at GK har fått helt konkrete tall på hvor selskapet er i dag og ikke minst satt tydelige og kvantifiserbare mål for hvor vi skal komme i løpet av strategiperioden.

- Det var viktig for oss at ikke bærekraftsrapporten bare skulle være en beskrivelse av våre ambisjoner og aktiviteter, men faktisk være et helt konkret og operasjonelt verktøy i vår egen bevisstgjøring av hvordan vi i GK jobber med bærekraft i dag og ikke minst fremover, sier Guro Steine, direktør for kommunikasjon og bærekraft i GK.

Handlinger som teller

- Vi blir ikke bærekraftig bare av å lage en bærekraftsrapport - det er handlingene som teller og GK velger å være åpen og transparent om status i dag og bruke dette som input i den videre utviklingen av konsernet. Vi håper at dette kan inspirere andre i vår næring til å gjøre det samme, sier Lisø.

(GK Gruppen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS