8 av 10 flypassasjerer er borte fra Avinors lufthavner

Trafikkstatistikken for Avinor i juni viser en nedgang i passasjertrafikken på 79,8 prosent sammenlignet med 2019. Størst er nedgangen i utlandstrafikken, som er på minus 96 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Juni er tradisjonelt den måneden i året vi har flest passasjerer, men på grunn av koronasituasjonen ser vi at hele 8 av 10 flypassasjerer nå er borte fra Avinors lufthavner, sier Nora Hoberg Prestaasen, senior kommunikasjonsrådgiver i Avinor.

- Til tross for nedgangen ser vi en liten antydning til at passasjertallene tar seg noe opp, spesielt på innland, der økningen er på 12,4 prosent sammenlignet med mai i år, sier hun.

Antall flybevegelser øker også sammenlignet med mai 2020, noe som kan forklares med flyselskapenes gjenåpning av en del ruter den siste tiden.

- Selv om antall passasjerer er færre enn normalt gleder vi oss til å ta imot de reisende i sommer. De som skal ut og fly kan være sikre på at Avinor sørger for en god og trygg reise, avslutter Prestaasen.

(Avinor/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS