Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. (Foto: Eivind Skifjeld)
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. (Foto: Eivind Skifjeld)

Stabil arbeidsledighet og flere ledige stillinger

– De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Publisert

Antallet personer som er registrert som helt ledige holdt seg uendret fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 200 personer, skriver NAV i en pressemelding.

- Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet nye arbeidssøkere holder seg fortsatt på et lavt nivå. I april var det i gjennomsnitt 820 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag, det samme antallet som i mars.

Lavere ledighet

Ved utgangen av april var det registrert 66 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 11 400 sammenliknet med april i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.

Til sammen var 86 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 14 000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Antall helt ledige er nå lavere enn i april i fjor for alle yrkesgrupper, kun personer uten eller uoppgitt yrkeserfaring hadde en marginal økning. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 33 prosent, og industriarbeid med 27 prosent.

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 3,9 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i april med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Troms og i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I april ble det registrert 42 600 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 900), bygg og anlegg (5 500) og undervisning (5 000).

Powered by Labrador CMS