Foto: Nav
Foto: Nav

Svak nedgang i arbeidsledigheten i januar, men færre utlyste stillinger

Arbeidsledigheten gikk ned i januar. Samtidig var det også en nedgang i utlyste stillinger på 8 prosent.

Publisert

– Den stabile utviklingen i arbeidsledigheten som vi så i andre halvdel av fjoråret, holder fram også i januar. Arbeidsledigheten ligger fremdeles på et lavt nivå og har endret seg lite de siste ni månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av januar var det 68 100 arbeidsledige. De som er helt arbeidsledige utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Regner man med de som er arbeidsledige, men som deltar i et arbeidsmarkedstiltak, er det 81 800 arbeidsledige. Bruttoarbeidsledigheten, det vil si at man også inkluderer de som er på arbeidsmarkedstiltak, utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 7 700 færre som er arbeidsledige sammenliknet med same tid i fjor.

Det er høyest arbeidsledighet innen bygg og anlegg (3,9 prosent) og lavest innen undervisning (0,8 prosent).

Det er verdt å merke seg at det er færre ledige stillinger utlyst på nav.no. I januar ble det utlyst 44 500 stillinger på nav.no. Det er 8 prosent færre utlysninger per virkedag enn for ett år siden.

Powered by Labrador CMS