5 viktige tips til deg som skal ut i sommerjobb

SOMMERJOBB: Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb. – Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, råder Arbeidstilsynet.

Publisert

– En arbeidskontrakt er det aller viktigste du må ha for at du skal få det du har krav på og vite hva du skal gjøre på jobb, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet.

Mange unge føler de er så heldige når de får en jobb, at de verken vil eller tør stille krav eller si fra til sjefen dersom det er noe på jobb de ikke synes er greit.

For noen er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet. Mange vet ikke at de har krav på skriftlig arbeidsavtale og opplæring i jobben, og at sjefen har ansvar for å sørge for at de ikke blir skadet på jobb.

– Det er viktig med ordnede og ryddige forhold på arbeidsplassen, både for arbeidsgiver og for de unge arbeidstakere, sier Vollheim Webb.

Her er 5 viktige ting å huske på for deg som skal ut i sommerjobb:

  1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:
   • Arbeidstid
   • Lønn
   • Oppsigelsestid
  2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.
  3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.
  4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler både om hvordan jobben skal gjøres, og det er viktig for helsa og sikkerheten din.
  5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time

– Det er også viktig å påpeke at man ikke er forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. De rettighetene og pliktene som arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett, sier Vollheim Webb.

Gjør deg kjent med dine rettigheter og plikter

I tillegg til å at unge må gjøre seg kjent med sine rettigheter i arbeidslivet, er det viktig at de også kjenner til hvilke plikter de har. En arbeidstaker skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er viktig at alle tar ansvar for sin egen arbeidssituasjon og sier fra til sjefen hvis noe er galt.

Unge arbeidstakere som er usikre på sine rettigheter, eller opplever noe som ikke er ok på sin arbeidsplass, kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller verneombud på jobben.

Opplæring er viktig for å unngå ulykker

Unge arbeidstakere er en uvurderlig arbeidskraft som gleder seg til å ta fatt på jobben. Samtidig har de mindre erfaring og kjennskap til jobben de skal gjøre. Ofte mangler de forståelse for risikoen knyttet til oppgavene de skal utføre. Det gjør dem til en utsatt gruppe.

– Det er flott at de unge vil jobbe, og at de får prøve seg i arbeidslivet. Men det er viktig at de får en god start. La oss slippe en sommer med alvorlige ulykker, sier Vollheim Webb.

– Noe av det viktigste arbeidsgivere kan gjøre er å sørge for å gi unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert. Dette er et ansvar alle arbeidsgivere har, og dette ansvaret må de ta, sier Vollheim Webb.

Les mer på www.arbeidstilsynet.no/ung

Powered by Labrador CMS