(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Sitter du sammen med riktige kolleger på jobb?

FORSKNING: En ny amerikansk studie viser at dersom du er lokalisert sammen med de riktige kollegene øker både lønnsomheten og kvaliteten.

Publisert

Vi vet svært lite om hvordan en ansatts plassering og nærhet til andre påvirker prestasjoner og produktivitet, skriver Du&Jobbet.

Amerikanske forskere har imidlertid fulgt 2000 ansatte i en teknologibedrift i to år. Virksomheten har kontorer både i USA og Europa.

Forskerne undersøkte hvor deltakerne satt i lokalene og målte prestasjonene deres på jobben. Personalet ble delt inn i tre grupper: De produktive, de høykvalitative og generalistene.

Den første gruppen arbeidet raskt, men ikke alltid med det beste resultatet. Gruppe to gjorde en utmerket, men langsommere jobb. Den tredje gruppa lå på et mellomnivå, med tanke på både kvalitet og hastighet.

Produktive og raske
Studien viser at de beste resultatene ble oppnådd når de produktive ble satt sammen med de høyt presterende, og når middelhavsfarerne jobbet sammen. Da ble effektiviteten i virksomheten forbedret med 15 prosent.

Øyeblikkelige resultater
De gode effektene av å plassere de rette personene sammen viste seg øyeblikkelig. Men ble gruppene atskilt igjen, forsvant de positive virkningene i løpet av et par måneder.

Negativ atferd smitter også
Avstanden mellom to personers skrivebord kan også ha negative effekter. Studien peker på negativ atferd hos en del ansatte som er misfornøyde og oppfører seg uetisk.

Atferden deres kan smitte over på personer som arbeider nær dem, og det kan føre til dårligere prestasjoner.

Av den grunn er det viktig at virksomheter innhenter informasjon om hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet sitt. Da kan bedriften handle straks det oppstår misforhold i en gruppe.

Studien viser hvor viktig det er at de riktige personene sitter sammen. Dette bør bedriftene tenke over når de skal utforme nye kontorer. Å plassere de ansatte på et strategisk smart vis, er altså en enkel, billig og rask måte å øke lønnsomheten på.

Mange virksomheter jobber i dag ut i fra en tanke om at ingen skal ha faste plasser på kontoret. De nye tallene viser imidlertid at det er verd å gå en runde til før man tar denne beslutningen.

Studien er utført av Harvard Business School og foretaket Cornerstone OnDemand.

_______________________________________________________________

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse!

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

 

Powered by Labrador CMS