Økonomirådgiver Øivind Elvestad i Simployer.

Dyrere sommergaver uten ekstra skatt

Nytt regelverk gjør at arbeidsgivere som ønsker det i år kan gi dyrere sommergaver enn før uten at det trekkes skatt. Bare husk at gaver fra kunder og forretningsforbindelser også skal regnes inn.

Mange arbeidsgivere som har mulighet til det, ønsker å gi ansatte en sommergave, etter et krevende år i mange bedrifter.

Fra 2021 er regelverket endret, og nå er grensen for hvor mye en ansatt kan motta skattefritt økt til 5000 kroner i løpet av året.

– Selv om det ikke er vanlig at arbeidsgivere gir vanlige gaver med verdi utover kr 5 000 pr. år må likevel arbeidsgiver må ha en viss kontroll på verdien på gaver som gis gjennom året. Overstiges beløpsgrensen må arbeidsgiver beregne forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av den delen som overstiger beløpsgrensen, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Gaver fra eksterne skal telles med

En utfordring i gavereglene er at arbeidsgiver har plikt til å beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på gaver også gitt fra tredjeparter. En tredjepart kan for eksempel være kunder og leverandører.

– Her er arbeidsgiver helt avhengig av å få opplysninger fra arbeidstaker for å kunne utøve sin plikt. Mange arbeidsgivere ønsker ikke ekstra økonomisk belastning i form av arbeidsgiveravgift på gaver arbeidstaker har fått av andre, så det har blitt mer og mer vanlig at arbeidsgiver forbyr ansatte å ta imot gaver fra tredjeparter, sier Elvestad.

Mulig å gi alternative gaver

Denne grensen på 5000 kroner kan etter de nye reglene også gis som et fribeløp for skatt i naturalytelser. Det åpner for en del kreative måter å gi gaver på.

– Dette er en helt ny måte å tenke på, for om arbeidsgiver allerede dekker en skattepliktig naturalytelse som for eksempel telefon, bil eller bolig for arbeidstaker, vil man med dette skattefritaket gi både arbeidsgiver og arbeidstaker en fordel. I og med at forskuddstrekk- og skatte reduseres for arbeidstaker så vil også arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget reduseres med tilsvarende beløp for arbeidsgiver, sier Øivind Elvestad i Simployer.

Fri telefon i gave

Et eksempel kan være at arbeidsgiver velger å gi skattefritaket i gave til de som allerede har fri telefon.

– Har man fri telefon sier sjablonreglene at man har en skattepliktig fordel på 4392 kroner pr. år. Arbeidsgiver kan angi skattefritak for fri telefon som gave, i og med at fordelen er innenfor grensen på 5000 kroner. Arbeidstaker vil ved å få fri telefon som skattefri gave kunne spare opptil 2037 kroner i skatt, og arbeidsgivere som ligger i sone 1 vil da spare 619 kroner i arbeidsgiveravgift. Har man flere arbeidstakere, så kan dette bli betydelige beløp. I prinsippet så gir ikke arbeidsgiver i eksemplet noe mer til arbeidstaker enn man allerede gjør, men arbeidsgiver får lov til å gi en gave på vegne av staten i form av både skattefritak hvor arbeidsgiver selv oppnår reduksjon i arbeidsgiveravgiften, forklarer Simployers økonomirådgiver.

Det er fra 2021 heller ikke noe krav om at gaveordningen må være en generell ordning i virksomheten. Man kan derfor gi gaver skattefritt til enkeltpersoner.

(Simployer)

Powered by Labrador CMS