Det er ingen lovregler som gir foreldrene rett til fri eller omsorgspenger. I praksis betyr det at arbeidsgivere må tilrettelegge på andre måter for ansatte som nå ikke kan møte på jobb grunnet streik, sier Gauslaa i Simployer.

Streik i skole og barnehage gir ikke rett til fri

Gjennom pandemien har foreldre blitt vant til å bruke syke-barn-dager når skolen og barnehagen er stengt. Det har de ikke mulighet til når årsaken er streik.

Streiken i kommunal sektor ble onsdag trappet opp, og nå er mer enn 22.500 offentlig ansatte tatt ut i streik, skriver Unio i en pressemelding.

16 kommuner og ti fylkeskommuner er nå berørt av streiken.

Det gjør at mange foreldre igjen blir rammet av stengte skoler og barnehager, noe som ikke er et helt ukjent problem etter mer enn et år med pandemi.

- Her er det imidlertid viktig å være klar over at det er forskjell på om skolen eller barnehagen stenger på grunn av streik og om den er stengt på grunn av koronapandemien. Politikerne har laget egne særregler som gjelder under pandemien, som ikke gjelder under en streik, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Ingen rett til penger eller fri

Det betyr at når skolen eller barnehagen stenger på grunn av streik, har ikke foreldrene mulighet til å bruke «syke barn-dager» med omsorgspenger, slik mange har gjort under pandemien.

- Nå skolen eller barnehagen er stengt på grunn av streik er det ingen lovregler som gir foreldrene rett til fri eller omsorgspenger. I praksis betyr det at arbeidsgivere må tilrettelegge på andre måter for ansatte som nå ikke kan møte på jobb, sier Gauslaa.

Må finne andre løsninger

Dersom foreldrene ikke har andre som kan passe barna mens de er på jobb, må de snakke med arbeidsgiveren for å finne andre løsninger.

- Noen arbeidstakere jobber allerede på hjemmekontor, og har kanskje mulighet til å gjøre noe jobb selv om de har barna hjemme. Andre kan ta ut noe ferie, avspasering eller det kan avtales fri med eller uten lønn, sier Gauslaa.

Han understreker at arbeidstaker ikke kan kreve at det kommer på plass ordninger som sikrer utbetaling av lønn i fraværsperioden .

- Her må arbeidsgiver vurdere hvor langt de ønsker og har mulighet til å strekke seg for hjelpe ansatte med å komme seg gjennom en ny krevende periode for noen foreldre, sier Simployers jurist.

(Simployer)

Powered by Labrador CMS