(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Færre mottok arbeidsavklaringspenger i 2017

På ett år har det blitt 5 600 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger.

Publisert

Ved utgangen av desember 2017 mottok 140 600 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, og utgjør en nedgang på 1 800 personer fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal 2017.

– De siste fem årene har antall mottakere av arbeidsavklaringspenger gått ned med omtrent 5 000 personer hvert år, og den stabile nedgangen har fortsatt gjennom 2017. Fra 1. januar ble regelverket for arbeidsavklaringspenger innskjerpet. Målet er at flere skal komme raskere i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

43 prosent i jobb

I 4. kvartal 2017 startet 14 500 personer på arbeidsavklaringspenger, 100 flere enn i 4. kvartal året før. 61 prosent kom fra sykepenger.

Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 1. kvartal 2017 var 43 prosent i jobb og 35 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

Færre under 30 år

Ved utgangen av desember 2017 var det 28 000 personer i alderen 18-29 år som hadde arbeidsavklaringspenger. Dette er 800 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,3 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år. Sammenlignet med forrige kvartal er det en nedgang på 400 personer i denne aldersgruppen.

Mest psykiske lidelser

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av de med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser. Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på 70 prosent.

Flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland og Aust-Agder

Det siste året har det blitt 3,6 prosent flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland og 4 prosent flere i Aust-Agder. De samme fylkene har også en økning sammenlignet med forrige kvartal, på henholdsvis 1,6 og 1 prosent. Aust-Agder er i tillegg det fylket med størst andel av befolkningen med arbeidsavklaringspenger (5,8 %), mens Akershus har lavest andel (3,5 %).

Finnmark og Vestfold er fylkene med den største nedgangen sammenlignet med samme tid året før. Nedgangen har vært på henholdsvis 11,3 og 11,2 prosent. Fra forrige kvartal har Buskerud den største nedgangen med 5 prosent.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS