(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Færre svensker på norske arbeidsplasser

NYHET: Ferske tall fra SSB viser at over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på korttidsopphold.

Publisert

I 4. kvartal 2016 var det om lag 2 000 flere som arbeidet i Norge på korttidsopphold enn på samme tid året før.

Det var drøyt 17 700 lønnstakere med bakgrunn fra Sverige, som er 17 prosent færre enn i samme kvartal året før.

Antallet lønnstakere på korttidsopphold fra EU-land i Øst-Europa fortsetter å øke, fra 34 900 i 4. kvartal 2015 til 40 500 i 4. kvartal 2016, da det for første gang var flere polakker enn svensker på korttidsopphold i Norge.

En stor andel av de sysselsatte på korttidsopphold jobber innenfor bygg og anlegg (27 prosent) eller blir utleid gjennom bemanningsbyråer (17 prosent).

Det er i disse næringene vi finner den største veksten i fra 2015 til 2016. Innenfor næringsgruppa bergverksdrift og utvinning ser vi derimot en nedgang på 23 prosent i antall sysselsatte på korttidsopphold.

Sysselsatte på korttidsopphold omfatter personer som arbeider i Norge uten at de er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret.

Dette gjelder blant annet personer som pendler til arbeidet i Norge i lengre og kortere perioder av gangen. Personer bosatt i utlandet kan altså ha et arbeidsforhold i Norge som strekker seg over flere år.

(SSB)

Powered by Labrador CMS