- Det er arbeidsgiver som legger lista

Uakseptabel oppførsel på julebordet kan få konsekvenser for arbeidsforholdet - og i noen tilfeller også gi grunnlag for å si opp den ansatte.

Årets julebordsesong er rett rundt hjørnet og ligger an til å bli den travleste på mange år. Ifølge en fersk undersøkelse skal rekordmange nordmenn på julebord i regi av jobben i år.

Det medfører også en økt risiko for uønskede hendelser blant kollegaer. Feststemte arbeidstakere, mye alkohol og hæla i taket betyr ikke alltid at den gode stemningen fra jobb holder hele kvelden ut.

Dom fra lagmannsretten

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier julebordet ikke kan sees på som et privat arrangement, og at hendelser fra julebordet helt klart kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Gauslaa viser blant annet til en dom fra Agder Lagmannsrett (i 2009) hvor en leder ble sagt opp etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to unge kvinnelige ansatte og bestilt drikkevarer på bedriftens regning uten fullmakt.

– I denne dommen heter det at et julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd. Retten understreker at arbeidsmiljølovens vern mot seksuell trakassering gjelder på sosiale arrangementer, og antas ikke minst å kunne ha praktisk betydning der.

Arbeidsgiver legger lista

Som arbeidsgiver må du imidlertid legge lista litt høyere enn i arbeidshverdagen for hvilke uttalelser du aksepterer.

– Hvis du som arbeidsgiver gjennomfører et arrangement hvor det legges opp til mye alkohol, så legger du samtidig noen føringer på hvordan ting kan utvikle seg. Da må du kanskje tåle å heve lista noen hakk for hva som er akseptert å si til sjefen i forhold til det som ville være akseptert på en vanlig arbeidsdag, sier Gauslaa.

Det finnes imidlertid typer adferd som uansett ikke trenger å bli akseptert. Som for eksempel:

  • Trusler
  • Utskjellinger
  • Vold
  • Hærverk
  • Mobbing og trakassering

Ulike reaksjoner

Simployers arbeidsrettsjurist sier det alltid må gjøres en vurdering av hvor alvorlig hendelsen har vært.

– Arbeidsgiver kan reagere på ulike måter på uønsket adferd på et julebord. Det kan dreie seg om alt fra en irettesettelse til avslutning av arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed. Noen ganger vil det også kunne være aktuelt å gi en formell advarsel der det fremgår at gjentakelser kan føre til oppsigelse. En eventuell oppsigelse eller avskjed krever saklig grunn og poenget her er at overtramp på julebordet kan gi arbeidsgiver saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet, sier Hans Gjermund Gauslaa.

5 tips for at julebordet skal bli hyggelig for alle

Før vi går inn i rekordjulebord-sesongen kan det derfor være være lurt å ta noen forholdsregler.

  1. Planlegg godt
  2. Ha gode alkoholfrie alternativ
  3. Én akevitt er kanskje ok, men ikke ti (begrens tilgang til brennevin)
  4. Bevisstgjøre ledere om at de også er ledere på julebordet
  5. Avslutt festen i rimelig tid

(Simployer)

Powered by Labrador CMS