Metastudien er gjennomført ved Örebro Universitet i Sverige. (Ill.foto: Colourbox)
Metastudien er gjennomført ved Örebro Universitet i Sverige. (Ill.foto: Colourbox)

En krevende jobb beskytter mot Alzheimer

Ifølge en ny svensk metastudie beskytter en lang utdannelse, en krevende jobb og en ledertittel mot Alzheimer.

Publisert

Intellektuelt utfordrende arbeidsoppgaver der man bruker hjernen aktivt gir mindre risiko for å utvikle Alzheimer. Samtidig kommer et fram at eksponering for kjemikalier og sterke elektromagnetiske felter øker risikoen for demenssykdommen.

Bakgrunnen for studien er en gjennomgang av 86 vitenskapelige artikler. Her har man sett på sammenhengen mellom det å utvikle Alzheimer og type arbeid og arbeidsmiljø.

Gjennomgangen viser at de som har et intellektuelt utfordrende arbeid, enten ved pc’en eller i sammen med andre mennesker, har lavere risiko for å utvikle sykommen. Det beste er å jobbe sammen med andre mennesker, dette fordi det kreves kontakt med andre for at hjerne skal få den nødvendige stimulans til å beskytte seg selv.

Mens dannelsen av nerveceller i hjernen stimuleres av komplekse relasjoner og arbeidsoppgaver, hemmes den av stress. Det er grunnen til at ledere generelt er godt beskyttet hevder en av forskerne, Lars-Gunnar Gunnarson.

Han påpeker at også arvelighet spiller en viss rolle i utvikling av sykdommen. Likevel mener han at viten om de forhold som beskytter mot sykdommen, gjør det enklere å redusere risikoen - uavhengig av om man er arvelig disponert eller ikke.

(Kilde: arbejdsmiloviten.dk)

Powered by Labrador CMS