Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.
Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

40 prosent unngår bekymringssamtalen

En av fire ledere har vært bekymret for at deres ansatte drikker for mye alkohol. Ikke alle snakker med den det gjelder. – Ledere har et stort ansvar, sier direktør for Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

I en ny spørreundersøkelse blant 800 ledere i Norge, svarer 24 prosent at de har vært bekymret for at en ansatt drikker for mye alkohol. Nær 40 prosent av lederne har ikke tatt en prat med den de er bekymret for.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

- Ledere har ansvar for arbeidsmiljøet og er sentral i arbeidet med å skape en trygg bedriftskultur. Vi ønsker at flere ledere tar bekymringssamtalen med ansatte de tror drikker for mye, for å unngå belastning for arbeidsmiljøet, redusert effektivitet og omdømmerisiko, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan.

Ege peker på tre mulige grunner til at ledere vegrer seg for å ta den nødvendige samtalen med ansatte.

- En del er nok redde for å ta feil, for å bli møtt med sinne og for å ødelegge en god relasjon. Det er menneskelig å vegre seg, men det forsvarer ikke å la være. Bekymringssamtalen kan være avgjørende for den det gjelder og for arbeidsplassen. Jo tidligere samtalen tas, desto lettere er det å få til endring, sier Ege.

Akan-direktøren kommer med en oppfordring til landets ledere:

- Vit at mange flere reagerer med takknemlighet enn sinne. For høyt alkoholbruk rammer ikke bare den enkelte, men også virksomhetens lønnsomhet. Og det finnes gode verktøy for å hjelpe ledere, ansatte og virksomheter med høyt alkoholbruk – bruk dem, oppfordrer Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

(Akan/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS