Fra kampanjefilmen 'Festkomiteen'.
Fra kampanjefilmen "Festkomiteen".

«De som ikke drikker, ødelegger stemningen på jobbfesten»

Denne høsten står norsk arbeidsliv samlet bak en felles kampanje, hvor en av påstandene er at de som ikke velger alkohol ødelegger jobbfesten. Kampanjen har et tydelige budskap: Jobbfesten er for alle.

Mandag 31. oktober ble kampanjen «Tanker fra jobbfesten» lansert. Kampanjen består av tre ulike, korte filmsnutter. Avsender av kampanjen er alle hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv, statens arbeidsgiverenhet, og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Bevisstgjørende og utradisjonell

Målet er at kampanjefilmene skal skape bevissthet hos ledere og ansatte, samt øke aksepten for ikke å drikke ved sosiale jobbarrangementer.

-Vi ønsket på en humoristisk og kreativ måte å skape refleksjon rundt egen atferd på jobbfest, understreker Elisabeth Ege, direktør hos Akan kompetansesenter.

Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter.
Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter.

Nasjonal alkoholstrategi

Regjeringen har etablert et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer. Samarbeidet er en del av regjeringens nasjonale alkoholstrategi, der målet er å redusere skadelig alkoholforbruk med minimum 10 prosent innen 2025, som er i tråd med et globalt mål fastsatt av WHO.

Ideen ble valgt på bakgrunn av innsikt om at over 300.000 arbeidstakere dropper jobbfester på grunn av alkoholbruk, og enda flere sier de har opplevd drikkepress på jobbfester. I tillegg svarer 37 prosent at det er helt eller delvis problematisk at kollegaer drikker seg fulle på sosiale arrangement i jobbsammenheng. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets rapport om «Alkohol og arbeidsliv II», 2019.

- Vi tror filmene vil bidra til å skape refleksjon om ubevisst utøvd eller opplevd drikkepress og diskusjon på arbeidsplasser. Målet er at alle føler seg inkludert og trygg på jobbfester, avslutter Ege.

Her kan du se alle kampanjefilmene: Ikke være festkomiteen, Ikke vær Hanne, Ikke vær Trond

(Akan/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS