(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

1048 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2017

NAV har anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017. Flest anmeldelser gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP).

Publisert

Nesten 90 prosent av sakene etterforskes av politiet. De fleste som har svindlet NAV, kan vente seg en straffereaksjon. I løpet av de siste fem årene har andelen henlagte saker hos politiet blitt halvert, og er nå under 12 prosent. Bare to prosent av sakene som behandles i domstolene ender med frifinnelse.

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyd med politiets arbeid i våre saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tverretatlig samarbeid

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet.

Tverretatlig samarbeid i de samlokaliserte enhetene mot arbeidslivskriminalitet, og i andre saker med systematisk eller organisert svindel, er helt avgjørende for å avdekke denne typen virksomhet.

I 2017 har NAV anmeldt 67 personer for trygdesvindel knyttet til arbeidslivskriminalitet. I tillegg ble 14 personer anmeldt for medvirkning til denne svindelen.

Den største saken er i Akershus på 5,9 millioner kroner. Saken gjelder en arbeidsgiver som har bidratt til at mange personer med fiktive arbeidsforhold har fått utbetalt dagpenger, foreldrepenger og sykepenger.

Dagpenger og AAP på topp

964 personer er anmeldt for å ha svindlet med dagpenger og AAP.

Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode. De fleste er anmeldt fordi de har arbeidet og mottatt lønn som er uforenlig med ytelsen.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for de som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate å melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de mottar ytelser fra NAV, sier Sigrun Vågeng.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS