Pleie og omsorg
Pleie og omsorg

1 av 10 nordmenn er statsansatt

Antall årsverk i statlig forvaltning har økt med 19 800 siden 2006. Kvinner står for 55 prosent av årsverkene.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Rapporten ”Sysselsetting i statsforvaltningen”, utarbeidet av SSB, viser at målt i sysselsatte personer utgjør statsforvaltningen 10 prosent av alle sysselsatte og 30 prosent av offentlig sektor. Flest i helsesektorenDet klart største tjenesteområdet i statsforvaltningen er spesialisthelsetjenesten (sykehusene), med 39 prosent av årsverkene. Den høye andelen kvinner i denne sektoren, 74 prosent, er årsaken til at det er en overvekt av kvinnelige ansatte i staten.

De andre bemanningstunge sektorene er universiteter og høgskoler med 14 prosent, Forsvaret med 8 prosent, Politi og påtale med 6 prosent og NAV med 5 prosent.

Mange har høy utdanning Ansatte med universitets- og høyskoleutdanning ut over fire år sto for 25 prosent av årsverkene. 38 prosent hadde utdanning av 1 – 4 års varighet.Mange av de vanligste yrkene innenfor helse- og sosialtjenester inngår i denne gruppen. Ansatte med kun grunnskoleutdanning stod for 7 prosent av årsverkene i staten.

15 prosent av alle sysselsatte i Oslo er statsansatte, men målt i forhold til alle sysselsatte i et fylke er det Troms som harstørst andel statsansatte med 18 prosent.

-------------------------------------------------------------

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken. Bestill et abonnement og motta 8 utgaver av Personal og Ledelse i året.

"
Powered by Labrador CMS