Folkemengde cb627960
Folkemengde cb627960

Fire av ti selskaper er AS

I 2009 var det 402 000 aktive foretak i Norge. Aksjeselskapene utgjorde fire av ti aktive foretak, og hadde tre fjerdedeler av den samlede omsetningen og sysselsettingen melder SSB.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Foretakene hadde til sammen 1,8 millioner sysselsatte og omsatte for 4 429 milliarder kroner. Tallene omfatter alle foretak, unntatt offentlig administrasjon.

Ni av ti foretak i 2009 var enten aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, men det var stor forskjell i den økonomiske betydningen av dem.

Aksjeselskapene hadde 78 prosent av all omsetningen og 74 prosent av sysselsettingen i 2009. 42 prosent av alle foretak var aksjeselskap.

Flest foretak var organisert som enkeltpersonforetak (49 prosent), men de bidrog kun med 3 prosent av den samlede omsetningen og 12 prosent av sysselsettingen.

Størst omsetning og sysselsetting i varehandel

Målt i omsetning og sysselsetting var varehandel den største næringen i 2009. Foretak innenfor varehandel hadde 28 prosent av den totale omsetningen, og 21 prosent av alle sysselsatte. F

lest foretak var det innenfor jordbruk, skogbruk og fiske (16 prosent), fulgt av varehandel (13 prosent) og bygge- og anleggsvirksomhet (12 prosent).

Knapt 5 prosent av foretakene var innenfor industri, men de stod for 15 prosent av all omsetning og 14 prosent av alle sysselsatte.

Den gjennomsnittlige omsetningen og sysselsettingen var høyere for foretak innenfor industri enn for foretak innenfor varehandel og bygg og anlegg.

Industriforetakene hadde en gjennomsnittlig omsetning på 35 millioner kroner, og sysselsatte i gjennomsnitt 13 personer.

Foretakene innenfor varehandel og bygge- og anleggsvirksomhet omsatte for gjennomsnittlig 24 og 6 millioner kroner og sysselsatte 7 og 4 personer i gjennomsnitt.

Flest små foretak

De aller fleste foretakene i 2009 var små, målt i antall sysselsatte. 86 prosent av foretakene hadde færre enn fem sysselsatte.

Disse foretakene stod for 23 prosent av den totale omsetningen, og 18 prosent av alle sysselsatte.

Bare 1 prosent av foretakene hadde 50 eller flere sysselsatte, men de hadde 53 prosent av all omsetningen og 47 prosent av alle sysselsatte.

(SSB)

Powered by Labrador CMS