even haglien.jpg
even haglien.jpg

- En forutsetning for et forsvarlig helsevesen

Bemanningsbransjen har en viktig samfunnsmessig rolle. At enkeltaktører har gjort seg skyldig i lovbrudd er helt uakseptabelt, men det betyr ikke at hele bransjen er useriøs, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien i en kommentar.

Publisert

Fagsjef i NHO Service Even Hagelien.

Jeg er lei meg på bransjens vegne. Brudd på arbeidsmiljøloven er selvsagt fullstendig uakseptabelt, og vi forventer og tror at de overtredelser som er avdekket fører til full opprydning og gjennomgang i de angjeldende bedrifter.

Bemanningsbransjen har i den senere tid vært politisk omdiskutert, og det er ikke overraskende at enkeltpersoner som fra før har vært kritiske til bransjen, benytter seg av situasjonen ved å si: Hva sa jeg? Den ene etter den andre tar til orde for granskning av bransjen. Det generaliseres på en urimelig måte som kan gi inntrykk av at hele bransjen er useriøs, noe som selvsagt er fullstendig feil.

At enkeltbedrifter bryter norsk lov er beklagelig og helt uakseptabelt. Dette må selvsagt ryddes opp i, men det betyr ikke at alle bemanningsbedrifter bryter loven. Bemanningsbransjen er en seriøs bransje med en viktig samfunnsrolle. Som bransje er den verken bedre eller dårligere enn resten av arbeidslivet.

Ut av krise vokser fornyelse og muligheter til å skape en bedre bransje - for de som jobber i bransjen og for dem som har glede av bransjens tjenester.

Bransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet, og er en effektiv kobling mellom arbeidskraftsbehov og arbeidstakere. På noen områder er det mangel på kvalifisert personell i Norge. Dette gjelder for eksempel innen helse og omsorg. Her gjør bransjen en viktig jobb. Faktisk er bemanningsbransjen en forutsetning for et forsvarlig helsevesen. Ferieavvikling i denne bransjen hadde ikke vært mulig å gjennomføre dersom helseforetakene ikke hadde hatt tilgang på kvalifiserte vikarer.

Både næringslivet og offentlig sektor er avhengig av fleksibilitet når det gjelder tilgang på arbeidskraft. Dette gjør en i stand til å tilpasse seg kompetansebehov, samt sesong- og fraværssituasjoner. For mange bedrifter er et godt fungerende og fleksibelt arbeidsliv en forutsetning for lønnsom drift og trygge arbeidsplasser.

Even Hagelien

Fagsjef NHO Service

Powered by Labrador CMS