Husmor
Husmor

Kvinner trenger husmorvikar på resept

Nye tall fra NAV viser at kvinner har nesten dobbelt så mye sykefravær som menn. Nå strømmer kvinner til livsstilskurs og forsker foreslår husmorvikar på resept.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Kursarrangør Bwell og velferdsforsker Liv Johanne Solheim ønsker en bredere diskusjon om hva som skal til for å få ned sykefraværet blant kvinner. Foto: Bwell.

Klokken ti i dag la NAV og Statistisk sentralbyrå frem ferske tall på sykefraværet første kvartal i år. De viser et legemeldt sykefravær blant kvinner på 9,3 prosent, mens tilsvarende tall for menn er på 5,8 prosent.

Økt sykefravær

Totalt økte sykefraværet fra 7 til 7,3 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og økningen var størst blant kvinner.

– Det har lenge vært kjent at kvinners sykefravær ligger langt over fraværet blant menn. Vi opplever at mange kvinner nå går nye veier for å bli i bedre stand til å takle en stressende hverdag, sier Kathrine Darell Hovland, daglig leder i Bwell.

Hun forteller at mange arbeidsgivere sender sine ansatte på kurs i oppmerksomhetstrening for å redusere opplevelsen av stress både hjemme og på jobb.

Tung totalbyrde

En fersk studie av Liv Johanne Solheim og Kari Bjerke Batt-Rawden fra Østlandsforskning viser at det er store forskjeller i hva norske kvinner og menn oppgir som årsak til sykefraværet: Mens menns fravær er relatert til jobben, er kvinners knyttet til totalbyrden av situasjonen hjemme og på jobb.

– Vi kunne for eksempel ha en ordning med en form for moderne husmorvikar. Da kan det bli lettere for kvinner å holde seg i jobb, og de som har problemer privat kan komme i dialog om hvilke behov de har, sier Solheim.

Hun synes det er interessant at kvinnelige arbeidstakere strømmer til kurs i oppmerksomhetstrening.

– Hvis arbeidsgivere skal treffe med tiltak mot sykefravær, må man helt klart forholde seg til kompleksiteten kvinner oppgir som årsak. Vi må ha bedre fantasi for å finne gode tiltak, og det er en utfordring både til NAV og frivillige organisasjoner, sier Solheim.

Se tallene fra SSB her.

(Pressenytt)

Powered by Labrador CMS