Ingelin Killengreen
Ingelin Killengreen

Politidirektoratet får HMS-slakt

Arbeidstilsynet har i en fersk tilsynsrapport fastslått at Ingelin Killengreen etterlater seg et Politidirektorat der mange ansatte er utrygge. Noe som fører til at de ikke tør å ta opp kritikkverdige forhold med sine ledere.   

Publisert

Ingelin Killengreen.

I rapporten kommer det frem at lederne i POD ser på arbeidsmiljøet som åpent, men at mange føler det utrygt og er engstelig for negative konsekvenser dersom de tar opp kritikkverdige forhold, skriver VG i dag.

Politidirektoratet har fått varsel om fire konkrete pålegg. Disse omhandler opplæring, organisering og utførelse av Politidirektoratets utførelse av HMS.

Spesialenheten for politisaker har i sin årsrapport for 2009, blant annet rettet kritikk mot ledere i politiet.

Høy terskel for varsling

Personal og Ledelse skrev i fjor en større sak om Spesialenhetens vurdering av politiledreres evne til å håntere problemer internt. Terskelen for varsling er i følge Jan Egil Presthus for høy.

– Vi har flere eksempler på at det er unge medarbeidere som sier ifra om kritikkverdige forhold. Det kan gi grunn til bekymring hvis det er slik at jo lengre man er i politiet, desto mindre idealistisk blir man. Samtidig viser det at de som tar politiutdanningen har lært hvor viktig det er å ivareta politiets oppgave, sier Presthus til Personal og Ledelse.

Les hele saken: Politiledere ignorerer problemer

Verneombud med liten innflytelse

I rapporten kommer det også frem at verneombudet har liten innflytelse, dette strider mot arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet fastslår at POD må iverksette tiltak som fører til holdningsendring som hever verneombudets rolle

Les også: Ingelin Killengreen: - Kan og bør bli bedre

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her. Enkeltutgaver av kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS