bjurstrombredde.jpg

Strengere tiltak mot sosial dumping?

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vurderer om det er behov for strengere sanksjonsmuligheter overfor stat og kommune for å hindre sosial dumping.

Publisert

Hanne Bjurstrøm. Foto: Helle Hynne.

– I den kommende arbeidsmiljømeldingen vil vi foreslå å styrke Arbeidstilsynets sanksjoner overfor kommunene slik at tilsynet kan gripe inn med stansing og tvangsmulkt ved sosial dumping, sier arbeisminister Bjurstrøm i en pressemelding.

Hun understreker at det er kommunenes ansvar å påse at oppdragstaker gir sine arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår i tråd med landsdekkende tariffavtaler.

Følger opp kommunene

I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter heter det at: "Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv."

– Jeg har bedt KS om å redegjøre for hvordan kommunene i praksis følger opp sitt lovpålagte ansvar for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Partene i arbeidslivet

Arbeidsministeren vil også ha et møte med partene i arbeidslivet tirsdag 1. mars hvor ett av temaene er innkjøpspraksis i stat- og kommunesektoren.

–Jeg ønsker en diskusjon om hvordan vi kan forhindre at sosial dumping brer om seg i stat- og kommunesektoren.

Har styrket Arbeidstilsynet

Arbeidsministeren understreker også at regjeringen har styrket Arbeidstilsynet merkbart de siste årene. Før denne saken dukket opp hadde Arbeidstilsynet planlagt tilsyn med 25 sykehjem i Oslo, ett av dem var Ammerudlunden.

–Jeg har tillitt til at Arbeidstilsynet prioriterer tilsynsressursene på en god måte, sier Hanne Bjurstrøm.

Les også: Ber kollegene rydde opp

Powered by Labrador CMS