Funksjonshemmet-i-arbeid-1
Funksjonshemmet-i-arbeid-1

Færre funksjonshemmede i arbeid

Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede personer var på 43,1 prosent i 2009. Det gir en nedgang på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med de to foregående år.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

I 2009 var 229 000 funksjonshemmede i arbeid, hvorav mennene utgjorde 45,8 prosent og kvinner 40,7 prosent. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

23 prosent ønsket jobb

Av de 303 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 70 000, eller 23 prosent, som oppga at de ønsket arbeid.

10 000 av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Sammenlignet med undersøkelsen i 2. kvartal 2008 innebærer dette en nedgang i andelen som ønsker arbeid, men andelen er likevel på linje med resultatene fra 2007 og tidligere år.

46 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2009. For befolkningen for øvrig jobber 26 prosent deltid.

Les også: Se forbi funksjonshemningen

Funksjonshemming gir begrensninger

Av de funksjonshemmede som var i arbeid, oppga 67 prosent at funksjonshemningen begrenser hva slags type arbeidsoppgaver de kan utføre – dette til tross for de hjelpemidler de eventuelt har til rådighet.

56 prosent oppga at funksjonshemningen begrenser hvor mye de kan arbeide, det vil si den daglige eller ukentlige arbeidstiden.

Les også: Stagnerer i tilrettelagte jobber

Tilpassning for over halvparten

54 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen. Av dem som ikke hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset, oppga 22 prosent at det er behov for tilpasning.

Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, hadde 25 prosent behov for enda mer tilrettelegging.

(SSB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS