pc skjerm_colourbox
pc skjerm_colourbox

Fritidsengelsk gir fremgang på skolen

Svenske Pia Sundqvist har forsket på hvordan ungdommers fritidsengelsk påvirker engelskkunnskapen i skolen. Resultatet viser at ny teknologi sørger for at all ungdom, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, tilegner seg bedre engelskkunnskaper.

Publisert

Barn og unge som bruker pc`en til lesing, spill og internett blir flinkere i engelsk, noe som speiler seg i elevenes resultater på skolen. Ill.foto: Colourbox.

- Mange lærere og andre har lenge ant at det er en viss sammenheng, men vi har ikke visst dette med sikkerhet. Min studie viser at fritidsengelsken har positive effekter, sier Sundqvist.

Alle blir bedre

I studien inngikk 80 svenske elever ved niende klassetrinn, fordelt på fire klasser ved tre skoler i tre ulike kommuner Sverige.

De mest interessante funnene er at fritidsengelsken ikke har noen koblinger til faktorer som foreldrenes utdanningsbakgrunn, eller om man bor på landet eller i byen.

- Dette er faktorer som normalt har påvirkning i forhold til studieresultat, sier forskeren.

Guttene flinkest

Sundqvist fant også en markant forskjell mellom jenters og gutters kunnskapsnivå. Guttene lærer seg i større grad enn jenter den riktige engelsken gjennom lesning, dataspill og internett.

Rapporten viser at det råder en positiv sammenheng mellom den totale tid ungdommer bruker på sin fritidsengelsk og deres muntlige ferdighet og ordforråd.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS