Funksjonshemmet-i-arbeid-2
Funksjonshemmet-i-arbeid-2

Seks av ti til arbeid eller utdanning

Tall fra NAVs kvalifiseringsprogram i 2009 viser at mer enn seks av ti som fullførte programmet gikk til arbeid eller utdanning. Flest gikk til ordinært arbeid i Aust-Agder og Oslo, melder SSB.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et NAV-tilbud til dem som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Målet med programmet er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid.

Få avbrudd

Bare 3 prosent av KVP-deltakerne i 2009 hadde per 31. desember avbrutt deltakelsen gjennom å utebli fra programmet. Av dem som fullførte programmet eller avsluttet etter avtale, gikk 18 prosent til ordinært arbeid, flest i Aust- Agder og Oslo (over 25 prosent). 39 prosent gikk til skole/utdanning, mens for 14 prosent var situasjonen ikke avklart.

Bare 14 prosent av dem som fullførte eller avsluttet etter avtale, var imidlertid blitt uavhengig av offentlige stønader gjennom programmet, og her er det spesielt de større byene som trekker ned.

Utsatt gruppe

Målgruppen for programmet er personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og ingen eller få ytelser i folketrygden. Ofte har de også andre problemer av helsemessig og/eller sosial karakter.

En drøy tredjedel av deltakerne hadde vært i et statlig eller kommunalt tiltak (slik som arbeidstrening og behandling) en uke før det ble søkt om plass på KVP.

Av de som det ble søkt om plass til i programmet, hadde 44 prosent hatt sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, mens 9 prosent hadde fått sosialhjelp som supplement til annen hovedinntekt.

Størst vekt på arbeidstrening og praksisplass

Den vanligste aktiviteten i programmet var tilrettelagt arbeidstrening, fulgt av praksisplass, hvorav begge var mest vanlig for de under 25 år.

I løpet av programtiden mottok 35 prosent sosialhjelp, mens 39 prosent mottok Husbankens bostøtte og 5 prosent kommunal bostøtte.

I alt 423 kommuner rapporterte aktivitet på KVP til NAV for 2009, mens 356 av disse har sendt inn data til SSB.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS