Arbeidsfellesskap-2
Arbeidsfellesskap-2

Konkurstallene blir stadig lavere

I november fortsatte kurstallene å krype nedover. Det ble registrert færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november 2009. Hittil i år har vi hatt 14,1 prosent reduksjon i antallet konkurser og tvangsavviklinger, sammenliknet med i fjor.

Publisert

De økonomiske utsiktene til bedriftene ser langt bedre ut enn for ett år siden. Det viser ferske tall fra Brønnøysundregisteret. Ill.foto: Colourbox.

Det samlede antallet konkurser og tvangsavviklinger i Norge hittil i år er 5 206, mens det i samme tidsrom i fjor ble registrert 6 063 konkurser og tvangsavviklinger. For november er antallet 434 i år, mot 487 i fjor.

Positiv tendens

– Vi ser den samme tendensen som vi har sett hele dette året, at konkurstallene synker i forhold til i fjor. Det er i dag ikke noe som tyder på at denne tendensen er i ferd med å avta, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.

Sør-Trøndelag er det fylket som hadde størst nedgang i konkurstallene i løpet av årets elleve første måneder: 32.5 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger. Møre og Romsdal og Buskerud har redusert antallet med 26.1 prosent, og Telemark med 26.0 prosent.

Hedmark og Nordland på topp

Ser vi på november 2010 isolert, har Hedmark den største reduksjonen, med 61.9 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november 2009. Tilsvarende hadde Nordland en nedgang på 48.6 prosent.

Noen få fylker har høgere tall i år enn i fjor. Akershus opplevde 49,0 prosent flere konkurser og tvangsavviklinger i november i år enn i november 2009, og Rogaland økte med 45,2 prosent.

Det er ennå et stykke ned til konkurstallene vi hadde før finanskrisa satte inn. I løpet av de elleve første månedene av 2008 ble det for eksempel registrert 3 864 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, og i 2007 ble det registrert 3 364 i samme tidsrom.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS