Printer
Printer

Kollegaene - de usynlige hjelperne

Arbeidskollegaene betyr mye for en suksessfull retur til arbeidslivet for personer som har vært gjennom en lengre periode med sykemelding, det viser en ny svensk avhandling.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Rehabilitering av langtidssykemeldte berører ikke bare den sykemeldte og arbeidsgiveren. Gode kollegaer betyr like mye, og er ofte de som sørger for å ta det største ansvaret i forhold til å få den sykemeldte godt integrert på jobben igjen.

De gode hjelperne

Triksing med skjemaer, avlastning av en del arbeidsoppgaver som for eksempel tunge løft. Dette var noen av aktivitetene forskeren Åsa Tjulin fant da hun undersøkte hva kollegaene er villig til å gjøre for å få den sykemeldte tilbake i jobb. Ofte varte innsatsen fra kollegaene over lengre tid, og den ble ikke oppdaget av lederne.

Uvitende sjefer

– Sjefene er ofte uvitende, og det fører til at de ganske raskt slapper av etter at den sykemeldte er tilbake i jobb, sier Tjulin som nylig har disputert i arbeidsrelatert rehabilitering ved Linköpings universitet.

Ukjent friskhetsfaktor

Forskeren har gjennomført drøyt 30 intervjuer med personer som har kommet tilbake i jobb etter en periode med sykemelding. Tjulin har også intervjuet deres nærmeste kollegaer og ledere. Hun mener de sosiale aspektene ved rehabilitering og det å komme tilbake i jobb, er oversett i forskningen, og det er grunnen til at man vet så lite om kollegaenes betydning.

– Arbeidskollegaene er heller ikke med i kommunikasjonen omkring rehabiliteringen, sier forskeren.

Skaper usikkerhet

Hun mener det skaper stor usikkerhet i forhold til hvor lenge kollegaene føler de må hjelpe til, og hvor grensen går for hva de skal hjelpe til med.

Forskeren konkluderer med at det i alt for stor grad er knyttet stor usikkerhet til hvordan partene skal forholde seg i en rehabiliteringsprosess. Hun mener dessuten at det er alt for enkelt å slippe taket i rehabiliteringsprosessen, når alt ser ut til å virke greit. Uten langtidsplaner for tilrettelegging rundt den tidligere sykemeldte og arbeidsstokken rundt, risikerer bedriftene å få nye sykemeldinger etter en periode.

(Kilde: Workplace Social Relations in the Return-to-Work Process)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS