avtale_colourbox556112_edited-1.jpg
avtale_colourbox556112_edited-1.jpg

Gode prestasjoner gir fast jobb

Til tross for at flere ledere er tilbakeholdne med å ansette i faste stillinger svarer 3 av 4 at dersom en midlertidig ansatt er dyktig og uvurderlig nok for bedriften, får vedkommende fast ansettelse.

Publisert

Dersom du gjør en god jobb er sansynligheten stor for at du får et fast jobbtilbud. Ill. Foto: Colourbox.

Flere enn 4 av 10 bedriftsledere vil ansette folk i midlertidige stillinger i 2010, men det er usikkert om det dreier seg om flere eller færre ansettelser enn i 2009.

Flere midlertidige stillinger

Offentlig sektor planlegger flere midlertidige ansettelser enn privat. Til tross for dette er offentlig sektor i mye større grad for en innstramming av lovverket som regulerer bruk av denne type arbeidskraft.

— Norsk næringsliv er best tjent med et fleksibelt arbeidsliv, ikke minst om vi skal være konkurransedyktige internasjonalt. I dag er det fortsatt mye usikkerhet i markedet, dermed er det forståelig at bedrifter kvier seg for å oppbemanne med for mange faste stillinger, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

I slike tider kan et fleksibelt arbeidsliv utgjøre forskjellen mellom videre vekst og kroken på døren for en bedrift.

Les også: Bemanningsbransjen ga 10 000 fast jobb

Vil ha et mykere regelverk

Undersøkelsen viser at 3 av 10 ledere ønsker at regelverket som regulerer midlertidige ansettelser mykes opp. Kun 1 av 10 ønsker en innstramming. Hele 56 prosent av lederne at økt tilgang til midlertidige ansatte kan øke sannsynligheten for at de utvider arbeidsstokken i tiden fremover.

Les også: Tiltak mot midlertidige ansettelser

Heller midlertidig enn arbeidsløs

65 prosent av lederne mener det er bedre å ha så mange som mulig i jobb, selv om det bare er snakk om midlertidig, fremfor å utestenge dem fra arbeidslivet på grunn av usikker fremtid.

Arbeidstakerne er helt enig, hele 93 prosent svarer at de heller vil ha en midlertidig stilling fremfor å stå uten jobb.

— Det å være midlertidig ansatt blir gjerne assosiert med ord som belastning, frustrasjon og utrygghet. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

— Over halvparten av de spurte ansatte i undersøkelsen har erfart hvordan det er å være midlertidig ansatt. Av disse svarer 32 prosent at livskvaliteten deres i denne perioden var god, fordi de hadde en jobb de likte og hvor de utviklet seg. 28 prosent merket ikke noen endring, sier Bergerud.

Les også: Økende ledighet blant innvandrere

Sikter mot fast ansettelse

Hele 86 prosent av de spurte i ansatte-undersøkelsen mener at det å bli fast ansatt alltid er et mål.

— Hos oss ender omtrent 30 prosent av de stillingene i fast ansettelse for kandidaten. Det gleder oss. Da vet vi at vi har lykkes i å koble rett person til rett bedrift.

I begge undersøkelsene er de fleste enige i at dersom en medarbeider er dyktig og uvurderlig nok for bedriften vil vedkommende mest sannsynlig få tilbud om fast ansettelse. Dette stemmer overens med de erfaringene vi har i gjort oss, sier Per Bergerud.

Les også: Sulten bartender søkes

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.Abonner på Personal og Ledelse og få åtte utgaver for kr 640.

"
Powered by Labrador CMS