colourbox_læring
colourbox_læring

Behov for mer kunnskap?

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal i år dele ut 27 millioner kroner til virksomheter som trenger tilskudd til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og data. Søknadsfristen er 23. Januar, og alle som ønsker kan nå få hjelp til å skrive søknaden.

Publisert

BKA-tilskudd skal gi de ansatte mulighet til å friske opp basisferdigheter som er aktuelle i deres daglige arbeid. Gjennom å satse på slik opplæring kan virksomhetene bedre sin konkurranseevne og stå bedre rustet til å møte omstillinger i arbeidslivet.

Skreddersydde kurs

Tilskuddet deles ut av Vox, som er en etat under Kunnskapsdepartementet. Etaten arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne.

- Kursene kan skreddersys de behovene bedriften har. Noen trenger kanskje å bli bedre på rapportskriving eller beregning av materialbruk, mens andre trenger innføring i bruk av pc, Tom Sigurd Sørhus, underdirektør i Vox til HSH.

Tilbyr søknadshjelp

I alle fylker er det BKA-kontakter som kan hjelpe virksomhetene med å fylle ut søknaden. Disse kan også hjelpe til med å vurdere bedriftens behov, og finne egnede kurs.

Sørhus understreker at det forsatt er tid til å få hjelp med søknadsskrivingen.

- Saksbehandlere i Vox svare på spørsmål og veilede søkere. Det er bare å ta en telefon, sier han.

Les mer om Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og hvordan du søker her.

"
Powered by Labrador CMS