Deprimert på jobb 1
Deprimert på jobb 1

Arbeidsledigheten stiger kraftig

I januar var det registrert 20 500 flere ledige hos NAV sammenlignet med januar i 2008.

Publisert

- Ledigheten økte kraftig i januar og vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne en like kraftig vekst i ledigheten, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Han påpeker at det fortsatt er lav ledighet i Norge og viser til at det var flere ledige i september 2006.

Hele 65 200 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av januar. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Antall permitterte tredoblet Siste år er antall permitterte tredoblet. Ved utgangen av januar var 8 300 personer permittert, herav 5 500 permittert på heltid. De heltidspermitterte er inkludert i tallet over helt ledige.

Færre ledige stillinger Samtlige yrkesgrupper har i løpet av det siste året hatt en nedgang i antallet ledige stillinger. Sterkest nedgang har industriarbeid med 62 prosent. Etterfulgt av bygg og anlegg med 57 og kontorarbeid 56 prosent. Svakest nedgang har undervisning, hvor det nå er 12 prosent færre ledige stillinger sammenlignet med januar i fjor.

Powered by Labrador CMS