colourbox_læring
colourbox_læring

Flere kvinner fullfører høyere utdanning

Stadig flere personer fullfører høyere utdanning, men andelen yngre kvinner er gruppen som øker mest. Rektor ved Markedshøyskolen i Oslo mener guttene er mer opptatt av penger og moro, mens jentene er bedre langtidsplanleggere.

Publisert

Høyskoleutdanning er blitt den nye allmenutdanningen i Norge, det mener rektor ved Markedshøyskolen i Oslo. Ill.foto: Colourbox.com

Ferske tall fra SSB viser at andelen av befolkningen på 16 år og over som har fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå, er steget til nesten 27 prosent i 2008.

Gutter mer opptatt av penger og moro

Økningen gjelder begge kjønn, men andelen kvinner med høyere utdanning vokser betydelig raskere enn for menn.

Andelen kvinner i aldersgruppen 25-29 år med høyere utdanning passerte for første gang 50 prosent i 2008, mens tilsvarende andel for menn var nesten 32 prosent. Rektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim, tror dette har flere årsaker.

Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen i Oslo. Foto:MH/Eivor Eriksen

- Gutter er mer øyeblikksorienterte og mer opptatt av penger. De jobber mer enn de studerer, og utsetter pensum. Jo mer de blir hengende igjen, desto verre blir det for studenten. Mange av dem faller fra, sier Trond Blindheim.

Ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania, nærmer kvinneandelen seg 60 prosent. - Det er flest kvinner som fullfører, og jentene får jevnt over bedre karakterer enn guttene, sier rektoren.

Mer tilpasset jenter

Det er ikke bare elevenes evne til å prioritere studiene som avgjør. Blindheim mener studiestedene i dag er mer tilpasset jenter enn gutter.

- Pendelen har snudd på dette området. Mens gutter blir bedt om å være stille og finne frem bøkene, får jentene mer faglig og pedagogisk oppmerksomhet. I tillegg er jentene bedre langtidsplanleggere, forklarer han.

Må lære seg å forsake

Skolens viktigste oppgave er i følge rektoren å lære elevene forsakelse. Elevene må bli flinkere til å prioritere skolearbeidet.- For å gjøre det bra på en høyskole må studentene ha fokus på pensum, gruppearbeid og forelesninger. De må prioritere det nyttige fremfor det lystbetonte og hyggelige. De må med andre ord makte å prioritere, og forsake, poengterer Blindheim. Siden 2000 har andelen personer med høyere utdanning økt med 5 prosentpoeng. Også i fremtiden antas andelen og øke, ikke minst fordi stadig flere i de yngre aldersgruppene fullfører høyere utdanning.

Stadig færre med kun grunnskoleutdanning

Mens andelen med høyere utdanning for personer på 16 år og over fortsetter å øke, synker andelen som kun har grunnskoleutdanning. For første gang er andelen sunket til under 30 prosent.

Rektoren sier det betyr en kvalitetsheving. Tidligere var det videregådende skole som var allmenutdanningen, i dag er det en bachelorgrad.

- Det paradoksale er at det stadig blir flere jobber hvor man ikke trenger formalkompetanse på høyskolenivå, så som vekteryrker, telefonsalg, rengjøring og rydding, butikk- og kioskmedarbeidere, helse- og omsorgsarbeidere. Her kan fagskolene gjøre en bedre jobb enn høyskolene, sier Blindheim.

Les mer her.

"
Powered by Labrador CMS