Skvises inn i hemmelige sluttavtaler

Så langt er få straffet for brudd på bestemmelse i arbeidsmiljøloven som beskytter arbeidstagere mot overgrep. Resultatet blir at ofre og varslere skvises inn i hemmelige sluttavtaler.

Publisert

Anslaget på hvor mange som blir mobbet og trakkasert ligger på rundt 100.000 arbeidstakere hvert år, melder Aftenposten.no.

Mistet jobben og helsen

Etter to år med grove krenkelser ble Bitte Vatvedt sagt opp i NRK hvor hun hadde jobbet i vel 30 år. Begrunnelsen for oppsigelsen var at «hun mangler evner til å underlegge seg styring». Hun godtok ikke beskyldningene, som kom etter at hun varslet om grove lovbrudd. I retten ble NRK ble dømt for trakassering, lederadferd i strid med loven, oppsigelsen ble kjent ugyldig og hun ble tilkjent erstatning «for tort og svie».

- Jeg sto ubeskyttet mot usaklig oppsigelse. Lov og dom ga meg ingen beskyttelse mot arbeidsmiljøkriminalitet. Jeg mistet jobben og helsen, skriver Bitte Vatvedt i Aftenposten.no.

Les også: Slik ble kommunen kvitt rådmannen

Hemmelige sluttavtaler

Når ledere har mobbet for å demonstrere makt og skaffet seg fordeler på andres bekostning, sprer de angst slik at ingen våger å kritisere dem. I de lukkede rom kommer tilbudene om hemmelige sluttavtaler.

Les også:- Får ikke lov å si noe

De fleste vegrer seg for rettsapparatet, med god grunn. Rettsapparatet viser seg stadig uegnet til å beskytte mot overgrep i arbeidslivet, skriver Aftenposten.no.

Les hele sakenher

Les også: Slik ungår du mobbing

"
Powered by Labrador CMS