Økomelk
Økomelk

Økt produktivitet med 6 timersdag

Etter to års forsøksdrift med sekstimersdag på TINE Heimdal har produktiviteten økt, mens sykefraværet samtidig er redusert. Arbeidsmiljøet er bedre enn noensinne.

Publisert

Ill.foto.

Dette kommer frem i ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Mens tidligere forskning på sekstimersdagen i stor grad har fokusert på de økonomiske - og helsemessige effektene av sekstimersdagen, vektlegger denne evaluering også selve prosessen, det vil si hvordan man konkret gikk frem for å omsette et vedtak om sekstimersdag til praktisk handling.

Økt produktivitet

I perioden har effektiviteten økt med hele 30 prosent, mens sykefraværet er redusert fra 11 til 7 prosent.

–Vår rapport viser at sekstimersdag kan åpne for nye måter å organisere virksomheten på. Sekstimersdag er ingen trylleformel, men kan fungere som et virkemiddel for å organisere arbeidslivet bedre, sier prosjektleder i AFI, Heidi Enerhaug til Aftenposten.

Ansvarliggjør de ansatte

Sekstimers dag kan ikke vedtas, det må skapes, poengterer AFI i rapporten.

–Det er mange faktorer og en lang prosess bak de gode resultatene. Blant annet større ansvarliggjøring av de ansatte, samt et mer levelig kveldsskift, sier Enerhaug.

Powered by Labrador CMS