Folkemengde cb627960
Folkemengde cb627960

70 700 arbeidsledige i mars

Arbeidsledigheten fortsetter å stige og er nå 69 prosent høyere enn mars i fjor. Dette svarer til en ledighetsprosent på 2,8.

Publisert

Tor Saglie Foto: Karine H. Henriksen

- Den sterke økningen i arbeidsledigheten fortsetter i mars. Det er særlig blant unge menn og personer med bakgrunn fra bygg og anlegg og industri at arbeidsledigheten øker kraftig, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Sesongjusterte tall viser at ledigheten har økt med 4 200 personer i løpet av mars.

Høyest ledighet i bygg, anlegg og industrien

Størst økning er det innen bygg og anlegg med en økning på 171 prosent. Også innen industriarbeid har ledigheten mer en doblet seg sammenlignet med tall for mars i fjor.

Lavest ledighet i undervisningssektoren

Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg. Blant personer med bakgrunn fra undervisning er det 2 prosent færre ledige enn på same tid i fjor.

Kraftig vekst i permitteringer

17 100 personer er permitterte ved utgangen av mars. Av disse er 10 100 heilt permitterte. Samlet har tallet på permitterte økt med 14 300 sammenlignet med mars i fjor.

Dobling i arbeidsledige menn

Om lag to av tre av de ledige er menn. Ved utgangen av mars er det dobbelt så mange arbeidsledige menn enn på samme tid i fjor. I aldersgruppa 20 – 24 år er arbeidsledigheten blant menn nå på 7,5 prosent.

Flere på arbeidsmarkedstiltak

Ved utgangen av mars er 16 000 deltakere i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Det er en økning på 4 400, eller 38 prosent, i forhold til i fjor.

Færre nye ledige stillinger

I løpet av mars ble det registrert 25 prosent færre nye ledige stillinger enn i same periode i fjor. Det var nedgang innen alle yrkesgrupper bortsett fra undervisning der det var en økning på tre prosent. Nedgangen var størst innen ingeniør- og IKT-fag med 49 prosent færre nye ledige stillinger.

Arbeidsledigheten øker i alle fylker

Oppland har størst økning med 109 prosent, tett fulgt av Vestfold med 93 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Finnmark med 4,0 prosent og i Nord-Trøndelag med 3,5 prosent. Rogaland og Akershus var fylkene med lavest arbeidsledighet med 1,9 og 2,1 prosent.

Powered by Labrador CMS