1. januar 2008 innføres id-kort på alle bygge- og anleggsplasser i Norge.
1. januar 2008 innføres id-kort på alle bygge- og anleggsplasser i Norge.

Påbudt med ID-kort

Fra i dag er det påbudt for arbeidsgivere innen bygg og anlegg å utstyre de ansatte med gyldige ID-kort. Dette gjelder også bemanningsbedrifter som leier ut vikarer til bygge- og anleggsbransjen.

Publisert

Kravet om id-kort i bygg- og anleggsbransjen trådte i kraft 1. januar i år, og overgangsperioden er nå over.

Varsler kontroll

De som nå ikke har skaffet id-kort til de ansatte, kan bli ilagt bøter. Arbeidstilsynet har varslet at de vil foreta flere kontroller i tiden framover, melder NHO Service.

Ifølge HMSmagasinet, er det beregnet at 300 000 arbeidstakere i norsk bygg- og anleggsnæring omfattes av ordningen som forvaltes av Arbeidstilsynet.

Problemer for utenlandske

For utenlandske arbeidstakere kan det ta lang tid å få ID-kort, og NHO Service frykter derfor at bedrifter vil få problemer:

- For bedrifter som henter personell fra utlandet er det svært uheldig at disse må gå uvirksomme i ukevis før de kan begynne å jobbe, sier advokat Linda Leiro Egseth i en pressemelding.

Derfor har NHO Service sendt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor problemstillinger og løsningsalternativer blir tatt opp. Brevet kan du lese her.

Du kan lese mer om ID-kort for bygge- og anleggsbransjen hos Arbeidstilsynet og Norsik.

"
Powered by Labrador CMS