colourbox_lære mer
colourbox_lære mer

På europatoppen i opplæring

Norge er på europatoppen når det gjelder voksnes deltakelse i formell og ikke-formell opplæring.

Publisert

Rundt 10 prosent av voksne i alderen 25-64 år har deltatt i formell utdanning de siste 12 månedene, mens hele 50 prosent har deltatt i ikke-formell utdanning.

Dette viser under undersøkelsen Adult Education Survey (AES), som nylig ble publisert av EUs statistikkbyrå Eurostat.

Finland på timetoppen

Undersøkelsen viser at kvinner tar mer formell utdanning enn menn, mens forskjellene er mindre når det gjelder ikke-formell opplæring.

I Norge har deltagerne i ikke-formell opplæring i snitt hatt 78 undervisningstimer. Til sammenligning har svenskene 73 timer, mens i Finland er snittet 95 undervisningstimer.

Stiger med utdanningsnivå

Felles for alle land i undersøkelsen er at personer med høyest utdanning også tar mest ikke-formell utdanning.

I Norge stiger andelen med ikke-formell utdanning på denne måten: Blant de med kun grunnskoleutdanning, har 36 prosent deltatt i ikke-formell opplæring. Blant de med videregående utdanning, er andelen 48 prosent, og stiger til 66 prosent hos dem med høyere utdanning.

Mindre med alderen

I Norge er deltagelsen i ikke-formell opplæring 40 prosent blant voksne i alderen 55-64 år, mens over halvparten av alle i aldersgruppa 25-54 år har deltatt.

I Sverige er det forskjell i deltagelse mellom aldergruppene. I Frankrike derimot, har bare 16 prosent i aldersgruppen 55-64 år deltatt i ikke-formell opplæring de siste tolv månedene, mot nær halvparten av de i alderen 25-34 år.

Forskjeller i gjennomsnittlig pensjonsalder kan være en av faktorene som bidrar til ulik grad av forskjell mellom aldersgruppene.

Formell utdanningOmfatter all offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse.

Ikke-formell opplæring Omfatter kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltagelse, samt planlagte perioder med organisert veiledning i arbeidssituasjon, privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning.

Kilde: SSB

Se statistikk på Statistisk Sentralbyrås nettsider

Powered by Labrador CMS