Millennials - bredde
Millennials - bredde

Millennierne krever mening og muligheter

En ny generasjon arbeidstakere født etter 1980 byr arbeidsgiverne på nye utfordringer. Hvordan du møter "Millenniernes" forventninger, kan du lese om i den nye utgaven av Personal og Ledelse.

Publisert

Den nye generasjonen arbeidstakere er optimistiske, talentfulle, høyt utdannet og fellesskapsorienterte. De har et åpent sinn, er innflytelsesrike og ambisiøse.

De har så stort nettverk at hvis en arbeidsgiver ikke svarer til deres forventninger, så skal det bare noen klikk til før hundrevis av andre vet det.

Ankommer med selvtillit

Akkurat som alle andre generasjoner før dem, er de påvriket av forutsetningene i sin egen tid. Og Milliennierne harvokst opp med foreldre som innprentet i dem at de er så spesielle. Derfor er det bare naturlig at de ankommer arbeidslivet med masse selvtillit.

Personal og Ledelse har møtt to millenniere i konsulentselskapet Accenture. Monika Zsak og Awais Ali er mer eller mindre representative for de karakteristikkene som brukes for å beskrive deres egen generasjon.

Tilhørighet og samfunnsansvar

- Det er viktig for meg å kjenne tilhørighet. Relasjoner betyr mye. Dessuten er jeg faglig ambisiøs uten at det nødvendigvis betyr at jeg vil klatre i hierarkiet, sier Awais Ali.

- For meg er det viktig å jobbe i en bedrift som er bærekraftig, enten det er miljømessig eller sosialt. At bedriften tar inn over seg de samfunnsutfordringene vi står overfor, er attraktivt for meg, sier Monika Zsak.

Du kan lese mer om millenniere og bli bedre kjent med Awais og Monika i Personal og Ledelse nr. 4, som nå er på vei til abonnentene.

Sykefravær, teamutvikling og mobbing

Ellers i bladet kan du lese om blant annet disse sakene:

Liberale til sykefravær: Her ser du hvilke fraværsgrunner som anses akseptable og hva vi ikke godtar. En ny undersøkelse viser klare holdningsforskjeller mellom de ulike nordiske landene.

Tema: Teamutvikling: I dette nummerets temaseksjon viser Personal og Ledelse hvordan man bygger mer effektive lederteam.

Fagforbundet styrker personalfaget: LOs største forbund organiserer mange personalsjefer og -medarbeidere i kommuner og i helsevesenet. Nå satser de på å løfte personalfagets faglige innhold og anseelse.

Mobbepilot vel i havn: Arcus har vært en pilotbedrift i prosjektet Jobbing uten mobbing, og kan vise til gode resultater.

Klikk her for å abonnere på Personal og Ledelse.

"
Powered by Labrador CMS