Anders Øvre-Johnsen (bredde)
Anders Øvre-Johnsen (bredde)

Adecco med flere fast ansatte

Adecco øker antallet egne, fast ansatte som leies ut til ulike bedrifter. På den måten vil bemanningsselskapet møte et voksende ønske om mer fleksibilitet og mindre lojalitet til én enkelt arbeidsgiver.

Publisert

- Fleksibilitet blir mer og mer viktig for mange arbeidstakere, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i bemanningsselskapet Adecco.

Les også: Kjøligere bris i bemanningsbransjen

- Full jobb hos samme arbeidsgiver i årevis gir bindinger som mange ikke ønsker. Mange synes denne måten å jobbe på er oppskrytt.

Fast lønn - midlertidige jobb

Fire av ti som har fått jobb gjennom Adecco, sier de kan tenke seg en ordning med fast lønn fra bemanningsbyrået og midlertidige oppdrag for én eller flere kunder.

Adecco har gjort undersøkelsen blant om lag 2000 arbeidssøkere.

Forpliktelser og fleksibilitet

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de yrkesaktive mellom 35 år og 55 år sier de kan tenke seg fast jobb i bemanningsbyrået.

Les også: Fast jobb fremmer psykisk helse

- Dette er folk i den travleste perioden i livet. De har store forpliktelser økonomisk og overfor barn og familie. Tallene våre tyder på at de har behov for mer fleksibilitet og ønsker større innflytelse over sin egen arbeidssituasjon, sier Øwre-Johnsen.

Adecco med flere fast ansatte

Adecco øker nå antallet fast ansatte som leies ut til ulike bedrifter.

- Arbeidsmarkedet er stramt, og dette er en god måte å tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft på. De som er fast ansatt, får både fleksibilitet i jobben og trygg inntekt. De får det beste fra to verdener, sier han.

I land utenfor Norden blir alle som jobber for bemanningsselskaper, fast ansatt. Adecco ønsker at dette skal blir mer vanlig også i Norge og de andre nordiske landene.

Gode erfaringer

- Erfaringene med faste kontrakter er veldig gode for alle parter. Det betyr at vi kan levere kvalifisert arbeidskraft til kundene når de trenger det og samtidig gi trygghet og forutsigbarhet til arbeidstakerne, sier Anders Øwre-Johnsen.

I 2007 arbeidet nesten 100 000 personer i kortere eller lengre tid i bemanningsselskaper. De utgjør omlag 1 prosent av sysselsatte årsverk i Norge.

Fri når det passer

- Jobblojalitet er i ferd med å bli et foreldet ideal, sier Øwre-Johnsen.

- Arbeidstakere ønsker seg flere oppdragsgivere og flere sjefer. De tar konsekvensen av at verken små eller store bedrifter kan gi sine ansatte livstidsgaranti for jobbene.

Les også: Ungdom drømmer om fast ansettelse

Bygge kompetanse

Stadig flere ønsker å kombinere jobb med opplevelser og vil reise eller ha fri når det passer dem. Andre ønsker seg erfaring fra flere arbeidsgivere.

- Vi møter mange unge med god utdanning som synes det er attraktivt å skaffe seg nye erfaringer og møte nye arbeidsmiljøer og mennesker. De bygger opp kompetansen sin ved å jobbe i tidsavgrensede jobber og vikariater hos ulike arbeidsgivere.

(Newswire)

"
Powered by Labrador CMS