colourbox_gravid
colourbox_gravid

Tilrettelegging senker sykefraværet

60 prosent av gravide kvinner i arbeid blir sykemeldt iløpet av svangerskapet. Ved å tilrettelegge arbeidet for den enkelte kan sykefraværet senkes.

Publisert

Gravide med turnus-, natte- eller kveldsarbeid hær særlig utbytte av tilrettelegging. Dette viser en undersøkelse utført av Stami i samarbeid med Seksjon for forebyggende medisin ved UIO, Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet og Militærmedisinsk epidemiologi.

Om undersøkelsen

Studien ble utført på gravide kvinner som har detatt i Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) i perioden 1999-2005. I alt 46 000 gravide kvinner i arbeid deltok i undersøkelsen, og fylte ut et spørresjema i uke 17 og uke 30 av graviditeten.

Spørsmålene dreide seg om kvinnenes oppfatning av arbeidsmiljøet, og i hvilken grad de mente tilrettelegging av var nødvendig. Her kunne de velge mellom tre alternativer: Tilrettelegging ikke nødvendig, tilrettelegging nødvendig men ikke gjennomført og tilrettelegging nødvendig og gjennomført

Resultatet

Halvparten av svarene ble koblet opp imot kvinnens sykefravær i løpet av uke 17 og de neste 14 ukene. Reslutatet viser at de som trengte tilrettelegging og fikk det, hadde 11prosentpoeng mindre sykefravær fravær iløpet av perioden enn de som ikke fikk oppfylt sitt behov for tilrettelegging. 31 prosent av kvinnene i studien ble sykmeldt mer enn to uker i løpet av perioden.

Er varsom med tolking

Forsker ved Stami, Petter Kristensen sier at undersøkelsen viser at tilrettelegging av arbeidsmiljøet kan redusere fraværet, men legger også vekt på at man må være varsom med å tolke resultatene, ifølge Stamis nettsider.

Les mer om studien her

(Kilde: Stami)

"
Powered by Labrador CMS