colourboxarbeid
colourboxarbeid

Lønnsom helse-satsning

Bedrifter som satser på de ansattes helse har mye å vinne, viser svensk forskningsprosjekt.

Publisert

Det tverrfaglige forskningsprosjektet Hälsa och framtid, som har kartlagt hvilke faktorer som gir friske ansatte, viser at bedrifter som legger mye arbeid i de ansattes helse er friskere enn andre arbeidsplasser.

Tydelig lederskap avgjørende

Da forskningsprosjektet nylig ble presentert, ble disse hovedfunnene trukket frem:

Et tydelig lederskap og engasjerte ansatte gir store helsegevinster

Sykefraværet er lavere i virksomheter som rekrutterer sine sjefer internt.

Virksomheter som har rutiner for rehabilitering har friskere ansatte enn de som ikke har det

Kvinner som arbeider på mannsdominerte arbeidsplasser er friskere enn kvinner der kjønnsfordelingen er jevn.

Det lønner seg å ha friske ansatte

- Kartlegg arbeidshelsen

Professor Magnus Svartengren ved Karolinska Institutt har deltatt i prosjektet, og trakk frem betydningen av å ha et bevisst forhold til helse på arbeidsplassen:

- Hvor godt virksomheten klarer å kartlegge hvilke faktorer som har betydning for arbeidshelsen har mye å si. Det avgjørende er hvor godt virksomheten klarer å integrere helse i arbeidet, og hvordan de ansatte håndterer arbeidet som en pågående prosess.

For å finne ut hva som gjør de ansatte friske, har forskerne kombinert kvalitative og kvantitative metoder, samt undersøkt hvordan virksomhetenes forebyggende og rehabiliterende arbeid er organisert.

Les mer om prosjektet her

(forskning.se)

"
Powered by Labrador CMS