colourbox_senior
colourbox_senior

Hold fast på seniorene

Dersom du vil beholde kompetansen til dine eldre medarbeiderne etter at de har nådd pensjonsalder, er fleksibel arbeidstid og tydelig anerkjennelse viktige nøkkelord.

Publisert

Erfaring og lojalitet er bare noen av argumentene for å holde på de eldste i virksomheten. Allikevel er ikke alle like flinke til å fortelle ansatte som nærmer seg pensjonsalder at de gjerne må fortsette noen år til.

- Vis at de er verdsatt

Administrerende direktør i den danske organisasjonen Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, holdt nylig et seminar som tok opp denne problemstillingen.

Han understreket at virksomheter som vil ta vare på det grå gullet må vise dette tydelig, og spørre de ansatte direkte.

Og det aller viktigste for å holde på seniorene, ifølge Hastrup, er at de føler seg verdsatt, skriver Business.dk.

- Det er viktig at virksomheten ser aldersforskjellen som en styrke. De eldre skal føle at de er til nytte, sier han.

Rolige i stressene tider

Ifølge den britiske HR-eksperten Chris Roebuck, finnes det flere gode grunner til å verne om de eldre.

- Internasjonale undersøkelser viser at de eldre presterer like godt som de yngre, er mer lojale og mer engasjerte, sier han.

Selv om den økonomiske krisen nå tvinger flere virksomheter til å si opp ansatte, advarer Roebuck mot å gå løs på den eldste delen av staben.

- Det er galskap å ikke utnytte kompetansen til de eldre. Disse er mer stabile og rolige, fordi de trolig har sett lignende kriser tidligere, sier han.

Nettavisen business.dk gir disse rådene til ledere som ønsker å holde på sine seniorer:

1: Realiser seniorpolitikken

I flere virksomheter beslutter ledelsen å innføre en seniorpolitikk, uten at den noen gang blir realisert. Sørg for at ønsket om å holde på seniorene blir en holdning som alle i virksomheten deler. Seniorpolitikken skal kommuniseres i alle ledd i virksomheten.

2: Legg kortene på bordet

Få dine medarbeidere til å tenke over hva de selv ønsker når de nærmer seg pensjonsalder. Hold et seniormøte, hvor dere legger kortene på bordet for hverandre. På møtet kan dere planlegge hvordan den ansatte kan fortsette, dersom han/hun ønsker det.

3: Vis anerkjennelse

Få medarbeideren til å føle seg anerkjent. 28 prosent av de eldre i Danmark påpeker at det viktigste for dem - hvis de skal fortsette i jobben - er å føle seg verdsatt. Tilby seniorene å ta ansvar for opplæring av yngre medarbeidere, eller tilby dem mentor- eller coachingroller. De eldre sitter på kunnskap som er bygget opp gjennom mange år, og som med fordel bør videreføres til andre i virksomheten.

4: Legg til rette

Tilby fleksibel arbeidstid. Hver fjerde eldre ønsker seg mindre arbeidspress, og kortere arbeidsdager eller -uker kan bidra til dette.Ta også fysiske hensyn. Tilpass kravene til hva den ansatte er i stand til, og skaff utstyr som minsker belastningen.

5: Gi utfordringer

Gi utfordringer. Også de eldre vil gjerne utvikle seg og lære.

(business.dk)

Powered by Labrador CMS