Illustrasjon kvinnelig renholder
Illustrasjon kvinnelig renholder

Språkproblemer gir helseproblemer

Mange innvandrere i rengjøringsbransjen sliter både fysisk og psykisk, viser dansk forskning. Mye skyldes manglende språkkunnskaper og kommunikasjonssvikt.

Publisert

Problemer med å forstå instrukser og forholde seg til HMS er de viktigste årsakene til at flere innvandere i renholdsbransjen sliter, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.

Les også: Språkproblemer truer sikkerheten

Feltarbeid for å forstå

NFA holder på med et treårig forskningsprosjekt om innvandrere i renholdsbransjen, og feltarbeid med samtaler har vært en viktig del av forskningen.

Henriette Bjerg Mahrt er en av forskerne som deltok på feltarbeid i ulike renholdsbedrifter. Hun arbeidet side om side med de ansatte, og fikk de samme arbeidsoppgavene.

Formålet var å se arbeidet fra innvandrernes side, lytte til deres problemer og finne ut hvordan kommunikasjonen omkring deres arbeidsforhold kan forbedres.

Forstår ikke instrukser

- Språket er den største hindringen for en effektiv kommunikasjon mellom ansatte og ledere. Mange forstår ikke instruksene de får om farlige rengjøringsmidler og tunge løft, og mange får ikke sagt ifra om redskaper som er ødelagte eller om andre problemer som krever dialog for å rettes opp, sier Bjerg Mahrt

Det kom frem at de uformelle samtalene under arbeidet eller i pausene ofte fungerte mye bedre enn den formelle intervjusituasjonen, der mange bare svarte med enstavelsesord.

Tegninger supplerer

Feltarbeidet dekket seks arbeidsplasser - tre private og tre offentlige virksomheter - hvor innvandrere utgjør mellom 70 og 90 prosent av rengjøringspersonalet.

Piktogrammer og tegninger, som skal lette kommunikasjonen, er allerede tatt i bruk på flere av arbeidsplassene, som supplement til dansk tekst.

Språket er en forutsetning

Rengjøringsbransjen oppfattes gjerne som enkel å jobbe i, siden selve rengjøringen i seg selv krever lite språkkunnskaper, og fordi bransjen konstant er i mangel på arbeidskraft. Men i praksis er et felles språk en forutsetning for kommunikasjon om både arbeidsoppgaver og sikkerhet, og i omgang med kolleger.

Usikre på rollen

Flere av innvandrerne som deltok, oppgav at de kommer fra kulturer hvor man ikke går i dialog med sjefen, fordi sjefen tar alle beslutningene på egenhånd.

Derfor var mange usikre på sin rolle på arbeidsplassen, og valgte gjerne en ydmyk holdning. Mange av disse foretrakk å arbeide alene og deltok ikke i sosiale aktiviteter på arbeidsplassen.

Vil ha mindre nedsliting

Funnene i feltarbeidet skal nå analyseres og bearbeides, og det vil bli utarbeidet en rapport. Denne vil bli et viktig grunnlag når NFA skal legge frem forslag til tiltak for å bedre situasjonen.

Forskningsprosjektet varer frem til 2010, og er en del av NFAs satsning på mindre nedsliting i renholdsbransjen (SPIR).

"
Powered by Labrador CMS